WhatsApp Image 2021 04 03 at 21.42.57   

Kolejny raz otrzymaliśmy od Boga łaskę, że możemy świętować naszą Paschę z Chrystusem – czyli przejście ze śmierci do życia. Mimo, że świat nie daje nam wielu powodów do radości i wdzięczności to jednak Pascha wzywa nas do radosnego dziękczynienia za dar zabawienia. Paschalna Dobra Nowina brzmi: my, żyjący jeszcze na tym świecie, już mamy udział w zmartwychwstaniu, ponieważ przez chrzest zostaliśmy złączeni z Chrystusem (por. Rz 6, 3-5).

   Życzymy Wam, aby rozważanie męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, napełniło wszystkich nadzieją na życie wieczne i pozwoliło uwolnić się od lęku przed śmiercią i wszelkimi obawami z powodu nawet najtrudniejszych sytuacji życiowych, które wystawiają naszą wiarę na próbę. Niech zmartwychwstały Chrystus będzie Światłem w mrokach codzienności oraz darzy Was zdrowiem, pokojem i radością.

                                        Duszpasterze Sanktuarium

                                       Św. Józefa w Nisku