"Korowód Świętych", mający charakter publicznego świadectwa wiary i modlitwy, odbył się 31 października w naszym kościele. Inicjatywa okazała się również doskonałą formą przeżywania wielkich jubileuszy: 100-lecia objawień fatimskich oraz 200-lecia diecezji sandomierskiej. Stąd pierwszoplanowe role odegrały postacie Matki Bożej Fatimskiej oraz bł. Mistrza Wincentego Kadłubka.

    Wspólne świętowanie rozpoczęło się o godz. 16.30, gdzie w części artystycznej, dzięki zaaranżowanym scenkom, można było jeszcze bliżej poznać sylwetki świętych powszechnie nam znanych: św. Józefa, św. s. Faustyny Kowalskiej, św. brata Alberta Chmielowskiego, św. Jana Pawła II i dzieci fatimskich - św. Franciszka i Hiacynty Marto. Z tego powodu lekką, chwilową rozterkę wywołało wśród zgromadzonych pojawienie się św. Kizito z Ugandy, który zaszczepiał afrykańskim stylem przeżywania radości. Kiedy do tej plejady świętości dołączyli pozostali święci, przybyli do naszego Sanktuarium, można było w pełnej krasie ruszyć na miasto, aby manifestować swoją przynależność do Chrystusowego Kościoła. Zachęty dodali przedstawiciele całej parafii, którzy przywitali świętych u wyjścia ze świątyni staropolskim zwyczajem: chlebem i solą. Wieczorny klimat niżańskiego Rynku, ubarwił się dodatkowo malowniczym orszakiem świętości. Wśród świętych relikwii oraz osób odpowiednio ucharakteryzowanych na świętych i błogosławionych Królestwa Niebieskiego, można było poczuć właściwy nastrój teraźniejszych dni. Stworzony zaś wspólnie tzw. „pociąg do świętości”, w którym wybrzmiewało min. gromkie „Aniołeczku kochany, prowadź nas w niebios bramy”, wyrażało drzemiącą w człowieku potrzebę sacrum.

    Ponowne, po powrocie, wejście do kościoła odbyło się przez tzw. bramę różańcową, jako że różaniec jest naszą bramą wiodącą do nieba. Wówczas to wszyscy ucharakteryzowani na świętych i błogosławionych wznieśli ręce do góry, rozpostarli nad wchodzącymi pod różańcem wiernymi i wyśpiewali błogosławieństwo:

Niech ci Pan błogosławi i strzeże
niech ci Pan swój pokój da
On miłością napełnia serce twe
zawsze z Tobą jest!”

    Również sam różaniec, wspólnie tego dnia odmawiany, przybrał wyjątkowy charakter. Można było pomodlić się z Maryją i jej fatimskimi dziećmi w języku portugalskim, ze świętym Józefem po hebrajsku czy św. Kizito w języku suahili. Wspólna Eucharystia zwieńczyła, przeżywane w jedności z Bogiem radosne chwile.

Obejrzyj galerię zdjęć.

     Przeżywany obecnie Tydzień Misyjny w Kościele Powszechnym obliguje nas wszystkich do pomocy na rzecz misji i dzieła ewangelizacji narodów.

    Misyjny duch przeniknął również nasze dzieci, które zjednoczone w braterskiej jedności polecały modlitewnie swoich rówieśników z terenów misyjnych. Wizualnym symbolem tej jedności była obecność dzieci, modlących się w przebraniu mieszkańców różnych kultur i kontynentów. Prowadzili oni rozważania tajemnic różańcowych, jako przedstawiciele: Afryki, Ameryki, Australii, Azji oraz Europy. Modlitwa również była inicjowana przez najmłodszych, którzy wznosili modlitwę w różnych językach: suahili, hiszpańskim, łacińskim, włoskim i rosyjskim.

    Z pewnością na dziecięcy różaniec misyjny spoglądał z upodobaniem wielki Misjonarz - św. Jan Paweł II, który w pozostawionym „Testamencie” zawarł min. wezwanie: „Bądźmy misjonarzami w swoim najbliższym otoczeniu i środowisku”.

Obejrzyj galerię zdjęć.

    16 października jest jednym z radośniejszych dni roku w naszej parafii. Jest bowiem dniem niebiańskich imienin św. Jadwigi Śląskiej, która w naszej świątyni zajmuje szczególne miejsce kultu.

    Najpiękniej, jako wspólnota, oddaliśmy cześć świętej patronce podczas odprawianych tego dnia Mszy świętych odpustowych; o godz. 6.30, 9.00 oraz uroczystej sumie o godz. 18.00. Każda z tych Eucharystii zwieńczona była ucałowaniem relikwii św. Jadwigi.

    We wspólne świętowanie doskonale wplotły się sprawowane w naszym Sanktuarium nabożeństwa różańcowe, zwłaszcza to dziecięce. Najmłodsi członkowie naszej rodziny parafialnej, w ten podniosły dzień, stanęli w bliskości Maryi – Królowej Wszystkich Świętych, otaczając Ją dookoła i trzymając wielki różaniec święty w swoich malutkich dłoniach, wznosili modlitwę do Boga. Ta pieśń modlitwy, która płynęła z czystych dziecięcych serc objęła intencją całą naszą wspólnotę parafialną, dziękując za dobro, które się w niej dokonuje każdego dnia a jednocześnie prosząc, aby to dobro oraz pokój nieustannie przenikały nasze rodziny. Obraz dzieci modlących się z Maryją, napełnił nasze serca radością, którą potęgowały rozważania radosnych tajemnic różańcowych. Przez przyczynę św. Jadwigi Śląskiej wszyscy prosiliśmy o ochronę naszych pociech przed jakimkolwiek niebezpieczeństwem. Na zakończenie różańcowego nabożeństwa dzieci otrzymały dar błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem.

    Wieczorna Eucharystia była zwieńczeniem, danego nam przez Boga, świątecznego czasu. Przewodniczył jej i homilię wygłosił ks. Rafał Kusiak – absolwent Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, kończąc tam studia podyplomowe z teologii moralnej. W tym roku rozpoczął studia doktoranckie na kierunku edukacja medialna na KUL w Lublinie.
Ks. Rafał, po otrzymaniu w 2013 roku święceń kapłańskich, został skierowany do pracy duszpasterskiej w par. Rudki, gdzie funkcję proboszcza pełnił ks. dr Kazimierz Hara. Po latach, jak widać, obaj księża spotkali się ponownie przy Chrystusowym Ołtarzu na sprawowaniu Eucharystii.

    W wygłoszonej homilii kaznodzieja wskazywał min. na ogromną pokorę, która pomimo przeciwności z jednej strony i zaszczytów z drugiej strony, charakteryzowała św. Jadwigę Śląską. Jednocześnie zachęcał wszystkich, aby dążyć do takiej właśnie pokory oraz zaufania względem Boga.

„Jak wpatrujemy się w św. Jadwigę...co takiego trudnego jest w jej życiu?...że ona w pewnym momencie musiała zgodzić się na krzyż!...” - wskazywał ksiądz sumista.

Zachęcam was bracia i siostry abyśmy wpatrywali się w postać św. Jadwigi – niesamowita kobieta...Ona była taka pokorna; mając przecież zaszczyty królewskie, ona była pokorna w sercu… Niech to będzie dla nas nauką, abyśmy w tym co nas spotyka w życiu, byli pokorni i zaufali Panu, bo Pan Bóg wie kiedy zainterweniować.” - dodawał w zakończeniu.

    Procesja odpustowa wokół naszego Sanktuarium z Chrystusem obecnym w białej Hostii, zwieńczona błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem z pewnością umocniła nas w dążeniu do wskazań, które usłyszeliśmy od goszczącego w naszej świątyni kapłana.

    P.S. Zachęcamy do odwiedzania, prowadzonego przez księdza Rafała Kusiaka, portalu ewangelizacyjnego diecezji sandomierskiej: www.santeos.pl

Obejrzyj galerię zdjęć.

     „Odmawiajcie codziennie różaniec” – słowa modlitewnej zachęty, skierowane przez samą Matkę Najświętszą, głęboko wbiły się w serca Polaków.

     7 października – we wspomnienie Matki Bożej Różańcowej - nasi parafianie udowodnili, jak bardzo, my Polacy, ukochaliśmy tę modlitwę.

     Reprezentatywna grupa z naszych wspólnot różańcowych uczestniczyła w tym dniu w diecezjalnym Jerychu Różańcowym, które miało miejsce w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Bogorii.

     Z kolei bardzo wielu wiernych zgromadziło się w naszej świątyni w godz. od 14.00 – 16.00, na wspólne odmawianie wszystkich części różańca świętego. W ten sposób dokonała się duchowa łączność z tymi, którzy stojąc na granicy państwowej z różańcem w ręku oplatali modlitewnie naszą Ojczyznę. Narodowa modlitwa różańcowa „Różaniec do granic” to wyjątkowe wydarzenie, w którym Polacy poszli do państw sąsiednich, trzymając w dłoni różaniec i prosząc dla całego świata o pokój oraz opiekę Matki Bożej dla naszej ojczyzny, o zachowanie nas od wszystkich niebezpieczeństw.

     Zwieńczeniem naszej parafialnej modlitwy była, ostatnia w tym roku, procesja fatimska.
W ten sposób pięknie uczciliśmy również Wielki Jubileusz 100 – lecia objawień w portugalskiej „Dolinie Pokoju”.

     Maryjo, w wizerunkach Królowej Różańca Świętego, Matki Pocieszenia i Fatimskiej Pani, módl się za nami!

Obejrzyj galerię zdjęć.

    7 października „duchowe juwenalia” przeżyli: kapłani związani z naszą parafią, wierni świeccy, a nade wszystko siostry zakonne – Służebniczki Dębickie. Okazją do wzajemnego świętowania stał się okrągły jubileusz 70 – lecia profesji zakonnej siostry M. Juwenalii Bielawskiej.

    Podczas uroczystej mszy św. o godz. 12.00 dostojna jubilatka otoczona została pięknym kwiatem naszej wspólnej modlitwy, w której upraszaliśmy Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej w Różańcowym Wizerunku oraz łaski zdrowia na dalsze lata życia. Podniosłym elementem liturgii był moment odnowienia ślubów zakonnych przez siostrę Juwenalię, które po raz pierwszy złożyła właśnie przed 70-ciu laty. Oczywiście nasza „seniorka”, choć jej kondycja zdaje się na to nie wskazywać, otrzymała moc szczerych życzeń min. ze strony ks Proboszcza, sióstr ze swojego Zgromadzenia oraz przedstawicieli naszej wspólnoty parafialnej. Na zakończenie mszy św. wszyscy zgromadzeni mogli również uczcić patrona Sióstr Służebniczek - bł. Edmunda Bojanowskiego, poprzez ucałowanie jego relikwii.

    Po zakończonej Eucharystii dalsza część obchodów jubileuszu przeniosła się do domu zakonnego, gdzie s. Juwenalia mogła cieszyć się bliskością przybyłych kapłanów i sióstr zakonnych, ale także jubileuszowym tortem czy występem artystycznym, przygotowanym specjalnie na jej cześć.

    Warto nadmienić, że niżański dom zakonny głęboko wpisał się w serce s. Juwenalii, gdyż zamieszkuje w nim już od 37 lat.

Obejrzyj galerię zdjęć.

Copyright © 2012. All Rights Reserved.