10 grudnia w par. Opatrzności Bożej w Stalowej Woli odbył się Rejonowy Dzień Wspólnoty Domowego Kościoła. W tym wydarzeniu uczestniczyły również rodziny z naszych kręgów oazy rodzin.

    Centralnym punktem spotkania była Eucharystia, sprawowana o godz. 10.00, na której o oprawę muzyczną zadbała, specjalnie na tę okoliczność zaproszona, nasza oaza młodzieżowa. Po mszy św. wszyscy zgromadzeni mogli min. wsłuchiwać się w konferencję ks. Rafała Kusiaka na temat katechumenatu rodzin czy też dzielić się radościami we wspólnym agapowaniu.

Obejrzyj galerię zdjęć.

    8 grudnia jest również patronalnym świętem Ruchu Światło-Życie. Szczególnie ceremonialnie przeżyła ten dzień nasza oaza młodzieżowa. Na mszy świętej o godzinie 18.00 dokonano uroczystego poświęcenia oazowych „fosek” - będących znakiem przynależności do wspólnoty oraz wyrazem świadectwa wiary. Następnie ten chrześcijański emblemat godnie zawisł na piersiach młodzieży, zgromadzonej przed Chrystusowym Ołtarzem.

    Takiego przeżycia dostąpiło ośmioro młodych ludzi: Zuzanna, Aurelia, Julia, Ewa, Michał, Jakub, Krzysztof oraz Łukasz. Każde z nich otrzymało również indywidualne kapłańskie błogosławieństwo, podczas którego świątynię przenikała pieśń: „Serce wielkie nam daj”. Obrzęd zakończył się Aktem poświęcenia Ruchu Światło-Życie Niepokalanej – Matce Kościoła.

    Po skończonej Eucharystii w Oratorium św. Józefa miała miejsce radosna „kana”, w której młodzież długo wyrażała wesoły entuzjazm, płynący z oficjalnego przyjęcia do wspólnoty oazowej.

Obejrzyj galerię zdjęć.

    Tegoroczne obchody, Dnia Patrona Gimnazjum nr 1 w Nisku, doskonale wkomponowały się w obchodzoną przez cały Kościół Powszechny, uroczystość Niepokalanego Poczęcia Maryi. Ks. Kardynał Stefan Wyszyński - Patron Szkoły, wszystko bowiem postawił w swoim życiu na Maryję.

    Ceremonia rozpoczęła się mszą świętą, celebrowaną o godz. 9.00 w naszym Sanktuarium przez księdza Proboszcza Kazimierza oraz ks. Adriana, który skierował do zgromadzonych "Słowo Boże".

"Przyszło mu kierować Polskim Kościołem w niezwykle trudnych czasach. Wielka miłość do Maryi stała jednak u podstaw jego głębokiej wiary i mężnej obrony Kościoła nie cofającej się przed niczym oraz obrony godności człowieka i szacunku dla Ojczyzny." - wołał katecheta, podkreślając wielkie znaczenie Prymasa Tysiąclecia w historii naszego narodu.

    Tuż po zakończonej Eucharystii rozpoczęła się część artystyczna, w której wzięli udział nie tylko uczniowie, ale również nauczyciele. Odwzorowano w niej sceny z życia ks. Kardynała, poczynając od chrztu świętego; poprzez Jego heroiczną służbę dla Boga i kraju; na odejściu z tego świata kończąc. Kolejne akty sceniczne były przeplatane ujmującym śpiewem w wykonaniu uczniowskiego chóru oraz p. organisty. Spektakl ukazał silnie maryjny charakter prymasowskiego kapłaństwa. Moment, w którym kardynał Wyszyński składał Śluby Jasnogórskie przed "Jasnogórską Panią" zaszczepił szczególną aktywnością wszystkich pozostałych. Każdy, mając uniesioną rękę ku górze na znak ślubowania, wypowiadał przyrzeczenie skierowane do Królowej Polski.

    Wyśpiewany przez młodzież, z mocą i radością hymn ubiegłorocznych Światowych Dni Młodzieży - "Błogosławieni miłosierni", zakończył wspólne świętowanie.

Obejrzy galerię zdjęć.


W Imię Boga wszechmogącego w Trójcy Świętej Jedynego
My, mieszkańcy Ziemi Niżanskiej…
ogłaszamy z mocą, że jedynym Panem naszego miasta, całej Ziemi Niżańskiej, naszych rodzin i każdego z nas jest Jezus Chrystus – Król Chwały, nasz jedyny Zbawiciel i Nauczyciel życia”
- wybrzmiewało podniośle przed dwudziestu laty – 14 lipca 1997 roku – z ust przedstawicieli całej niżańskiej społeczności.

    26 listopada w Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, ku wzniosłej pamięci powyższego wydarzenia, dokonano uroczystego ponowienia Aktu Zawierzenia naszego miasta i jego mieszkańców Chrystusowi – Królowi.

    Godne preludium do przeżywania tegoż Jubileuszu stanowiła wieczorna Adoracja i Uwielbienie Najświętszego Sakramentu w Wigilię Uroczystości Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata prowadzona przez wspólnotę Odnowy w Duchu Świętym i jej opiekuna - ks. Zbigniewa.

    Centralne obchody rozpoczęły się mszą świętą niedzielną o godz. 12.00, której przewodniczył i wygłosił kazanie ks. Proboszcz – dr Kazimierz Hara. Kaznodzieja już na początku swojej homilii wskazał na Chrystologiczny fundament naszego życia, mówiąc:

Dzisiaj chcemy sobie uświadomić że nasze życie zmierza ku Chrystusowi, nasze praktyki religijne, nasze trwanie w Kościele, nasze powołanie i nasza praca.”

    Po zakończonej Eucharystii w ceremonialnym przemarszu wierni wraz z duszpasterzami przeszli pod figurę Jezusa Chrystusa – Zbawiciela Świata i Króla. Na miejscu, w obecności kapłanów, przedstawicieli władz miasta, wspólnot parafialnych oraz pozostałych mieszkańców słowami Aktu Intronizacyjnego ks. Proboszcz ponowił przyjęcie dla miasta i jego obywateli Jezusa Chrystusa jako Pana i Króla. Wszyscy zgromadzeni wokół Chrystusowej Figury przypieczętowali ten Akt strzelistymi słowami:

Króluj nam Chryste!
Chryste nasz Królu, dziękujemy!
Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

Obejrzyj galerię zdjęć.

     Msza święta w intencji Ojczyzny, sprawowana o godz. 12.00 w naszym Sanktuarium, rozpoczęła Powiatowe Obchody 99 Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Eucharystię celebrowali kapłani: ks. Proboszcz – dr Kazimierz Hara, ks. ppłk Szczepan Madoń oraz ks. kan. Władysław Jadam.

    We wspólnej modlitwie udział wzięli przedstawiciele: parlamentarzystów, władz Gminy i Miasta Nisko, władz Powiatu Niżańskiego, ugrupowań politycznych, organizacji oświatowych i kulturalnych oraz pozarządowych. Swoją obecnością zaszczyciły również przedstawiciele służb mundurowych: Garnizonu i WKU Nisko, Aresztu Śledczego, Komendy Powiatowej Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczych Straży Pożarnych, Związku Harcerstwa Polskiego oraz Bractwa św. Józefa.

    W kazaniu ks. Proboszcz zaakcentował rolę polskich elit w historii naszego narodu i nie tylko:

w historii Polski mieliśmy też wspaniałe elity. Polska przecież przez 100 lat przewodziła całej Europie, byliśmy przedmurzem Europy i chrześcijaństwa, broniliśmy nie tylko naszego państwa, ale broniliśmy całej Europy przed Turkami, Tatarami, Rosjanami” - wskazywał kaznodzieja.

    Cytując zaś Profesora Piotra Jaroszyńskiego z KUL-u, podkreślał czym powinni odznaczać się członkowie elit: „aby należeć do elity, trzeba społeczeństwo znać, rozumieć i kochać, bardziej niż własne życie”.

    W zakończeniu kazania popłynęła również zachęta do tego, aby prosić Boga o błogosławieństwo, które umacnia w wierności Bogu, krzyżowi i Ewangelii. Ta prośba wybrzmiała szczególnie mocno w zwieńczeniu Eucharystycznego Zgromadzenia, kiedy z ust rozległa się pieśń „Boże coś Polskę”

    Po zakończonej Mszy świętej wszyscy zgromadzeni, we wspólnej niepodległościowej defiladzie, przeszli na Plac Wolności, gdzie miały miejsce min. wystąpienia okolicznościowe, Apel Pamięci czy złożenie kwiatów pod Pomnikiem Wdzięczności.

Obejrzyj galerię zdjęć.

Copyright © 2012. All Rights Reserved.