W pierwszą sobotę września blisko 80 osób wzięło udział w pieszej pielgrzymce, z Sanktuarium św. Józefa w Nisku do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej i Pocieszenia w Radomyślu nad Sanem. Na pielgrzymią wędrówkę wyruszyli wierni z niżańskich oraz sąsiednich parafii. Pątniczy szlak, dzięki solidnemu zaangażowaniu młodzieży oraz ich artystyczno-wokalnym zdolnościom, naznaczony został bogactwem symboliki osób i wydarzeń, akcentujących historię zbawienia i wielkie jubileusze, przeżywane aktualnie w Kościele.

    U początku drogi pątnicy dostąpili zaszczytu spotkania z Pastuszkami z Fatimy; Hiacyntą, Franciszkiem i Łucją, którzy przyłączyli się do wspólnego wędrowania ku Matce. To właśnie one – fatimskie dzieci – pierwsze ujrzały stojącą pod krzyżem Matkę, ukazującą się w tym szczególnym czasie w wizerunku Fatimskiej Pani.

    Za Maryją podążyły Pastuszkowie i wszyscy uczestnicy. Za Maryją, która zawsze prowadzi do Chrystusa. Podobnie było i tym razem, kiedy ukazała swojego Syna, umęczonego i ubiczowanego, ale zawsze gotowego wziąć krzyż na swoje ramiona.

    Rozważając stacje drogi krzyżowej, przemierzając ruchliwą ulicę oraz „iglastą alejkę”, z Jezusem na czele, dotarli pątnicy do miejsca „Pod dębem”. Tam dokonały się ostatnie cztery stacje krzyżowej drogi. Ta współczesna Golgota i jednocześnie Cova da Iria przemówiły tak głęboko, że wzruszenie serca, skupienie, a nawet „łza w oku” stały się nad wyraz wyczuwalne i zauważalne. Nawet sam ogród, w swojej symbolice, wydawał się być specjalnie zaprojektowanym na tę okoliczność. Dąb symbolizuje bowiem min. moc, odwagę, mądrość czy prawdę; drzewa iglaste zaś min. wiarę, nadzieję, zwycięstwo życia nad śmiercią czy zmartwychwstanie.

    Dalszy etap pielgrzymowania przeniknął duch misyjny. Kolumnę pielgrzymkową pięknie zdobili „goście z innych kontynentów”. Ku niebiosom wznosiła się modlitwa różańcowa odmawiana w językach obcych oraz wyśpiewywana. Finalnym momentem tego odcinka trasy było wspólne zdjęcie pod pomnikiem wielkiego misjonarza: św. Jana Pawła II.

    Bardzo pozytywne emocje wśród wszystkich uczestników wzbudziła chwila, w której grupa muzyczna wyśpiewała pieśń „Wody Jordanu”. Wówczas niektórzy pątnicy przyjęli „chrzest pielgrzymkowy”, włączający do pielgrzymiej rodziny.

    Szczery uśmiech, będący wyznacznikiem prawdziwej chrześcijańskiej radości, był częstym „gościem” na twarzach.

Klimat panujący na pielgrzymce jest wyśmienity. Wymiar duchowy pielgrzymki urzeka swoją głębią. Szczególnie dobrze można było zrozumieć tajemnice objawień fatimskich. Niektóre jej części rozgrywały się na naszych oczach. A także „żywa” droga krzyżowa była wielką pomocą w zrozumieniu ogromnej miłości, jaką obdarza nas Chrystus... Każda pielgrzymka jest wielką radością i wielką manifestacją naszej wiary. Bo to właśnie szczególnie swoją postawą dajemy świadectwo innym i przybliżamy ich do Boga.” - podkreślał lektor Tomek, będący jednocześnie bardzo zaangażowany w przebieg pielgrzymki.

    Kiedy oczom pielgrzymów ukazał się Radomyśl, wszyscy, wznosząc ręce ku górze, wołali „gratias agimus tibi”:
- za naszą Ojczyznę, otaczaną podczas pielgrzymki szczególną modlitwą z racji Jubileuszu 300 – lecia koronacji Cudownego Obrazu Jasnogórskiej Pani, patronki i Królowej naszego narodu
- za dar błogosławieństwa i maryjnej opieki, czego przejawem była min. idealna jak na warunki pielgrzymkowe pogoda
- za dar owoców duchowych pielgrzymki
- za dar każdego uczestnika
- za dar wielkiej życzliwości osób spotkanych na trasie

     Pełne emocji spotkanie z Matką Bożą Bolesną i Pocieszenia, wszystkich pielgrzymów pieszych i autokarowych, było elementem wieńczącym, najdłuższą pieszą pielgrzymkę w 2017 roku, jeśli chodzi o radomyskie Sanktuarium – jak podkreślał kustosz ks. Józef Turoń. Spotkanie oczywiście również z Chrystusem na Eucharystii.

    Liczne uczestnictwo młodzieży i wielkie jej zaangażowanie okazały się doskonałym preludium do rozpoczynającego się niebawem VII -go Tygodnia Wychowania pod hasłem „Maryja wychowawczynią pokoleń”.

Obejrzyj galerię zdjęć.

    W Dzień Pański, 27 sierpnia, w samo południe, świątynię naszą uroczyście wypełniła treść, doskonale znanych nam, słów: ...chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj....

    Wezwanie to, z racji Jezusowego autorstwa, należy do kanonu najpiękniejszych próśb, kierowanych przez człowieka do Boga. Przeniknęło ono serca wszystkich zgromadzonych na Eucharystii, będącej kulminacyjnym punktem, obchodzonego w Nisku, Święta Chleba. Bo czyż może być większy w swej godności chleb nad Ten, który kapłan, z ustanowienia Bożego, może w zaszczycie dzierżyć w swych dłoniach!?

    Znający doskonale odpowiedź na powyższe pytanie, zgromadzili się w naszej świątyni przedstawiciele: parlamentarzystów i samorządowców, władz powiatowych, dowódców i komendantów służb mundurowych, dyrektorów szkół i ośrodków kultury, Zespołu Pieśni i Tańca Racławice, grup parafialnych na czele z Bractwem św. Józefa, naszych parafian a także gości z zagranicy, w tym: Burmistrza i delegacji ukraińskiego miasta Gródek, Burmistrza i delegacji węgierskiego miasta Fehergyarmat, Starosty wraz z delegacją ze Słowackiego miasta Semerovo. Zgromadzili się oni, aby okazać Bogu to, co mu się słusznie należy. Wdzięczność!, bo o niej mowa, płynęła z serc ludzkich do Boga. Znacząco podkreślił to w swojej homilii główny celebrans – ks. Proboszcz dr Kazimierz Hara.

Dziękujemy Panu Bogu za wszystko, w tym symbolu chleba, który został wniesiony przez młodzież do świątyni; dziękujemy Panu Bogu za wszelkie dobro materialne jakie nam daje, nie tylko za pokarm, ale także za ubranie, za to że mamy gdzie mieszkać, za te drobne dary, które Pan Bóg każdego dnia nam daje, a może ich nie zauważamy … dziękujemy również za dary duchowe, które otrzymujemy tu w kościele...” - mówił kaznodzieja

    Przyjmując to podziękowanie Trójjedyny Bóg udzielił, przez pośrednictwo kapłańskich dłoni, wszystkim obecnym swojego Błogosławieństwa. Oczywiście, jak w każdej Eucharystii, bezcennym darem była możliwość nakarmienia się Chlebem Pańskim.

    27 lipca, w czwartkowe południe, nasza świątynia była bodaj najbardziej strzeżonym i bezpiecznym miejscem w kraju. W naszym kościele rozpoczęły się bowiem uroczyste obchody Wojewódzkiego Święta Podkarpackiej Policji.

    Uroczystości zainaugurowała msza św. pod przewodnictwem J.E. ks. Biskupa Krzysztofa Nitkiewicza. W Eucharystii wzięli udział również księża koncelebrujący: księża duszpasterze Policji oraz ks. Proboszcz dr Kazimierz Hara, który na wstępie serdecznie powitał wszystkich zgromadzonych gości. Biskup sandomierski wraz z kapłanami złożyli intencje serc na Ołtarzu Pańskim, w których upraszali Boga Najwyższego o dar bezpiecznej i dobrej służby dla podkarpackich policjantów.

    Grono świętego zgromadzenia poszerzyli rzecz jasna funkcjonariusze policji, jak również parlamentarzyści, przedstawiciele rządowi i samorządowi, przedstawiciele innych służb mundurowych oraz instytucji, uczelni i stowarzyszeń działających na rzecz bezpieczeństwa. Uroczystość nabrała charakteru międzynarodowego, gdyż swoją obecnością zaszczyciły delegacje policji z Ukrainy, Słowacji, Austrii i Węgier. Uczestnictwo w liturgii kompanii honorowej policji wraz z resortową orkiestrą dodało splendoru całej uroczystości

    W wygłoszonej do zgromadzonych homilii Ks. Biskup przestrzegał min. przed zakusami naprawy świata według własnych kryteriów, wskazując przy tym na wolę Bożą, będącą wyznacznikiem postępowania. Uwrażliwiał też na prawdziwą miłość, której źródłem jest Bóg, a która skierowana jest do wszystkich ludzi.

Trzeba pokochać również osoby żyjące na peryferiach społeczeństwa, pokochać będących w konflikcie z prawem Bożym i prawem ludzkim. Umiłować ich z całego serca, potępiając złe czyny, które popełnili. Skarcić, a jednocześnie pomóc wyzwolić się z więzów zła, wyleczyć się z niego, szczególnie gdy mamy do czynienia z recydywą i patologiami. Uczmy się od Chrystusa takiego języka miłosierdzia. Miejmy poczucie odpowiedzialności za siebie nawzajem – mówił Bp K. Nitkiewicz.

    Podniosłym elementem liturgii był również akt nadania medali "Gloria Intrepidis et Animi Promptis" ("Chwała Ofiarnym i Nieustraszonym"), przyznane przez Biskupa Polowego Wojska Polskiego ks. Józefa Guzdka. Zaszczytne Odznaczenia otrzymało 10 funkcjonariuszy z Podkarpacia. Ks. Biskup pogratulował wszystkim odznaczonym, podziękował za zaproszenie i udzielił daru swego pasterskiego błogosławieństwa.

    Dalsza część policyjnego święta odbyła się na miejskim Rynku. Zgromadzeni na niżańskim Placu uczestnicy ceremonii wraz z mieszkańcami stali się świadkami przekazania niżańskim policjantom, poświęconego przez Bpa K. Nitkiewicza, sztandaru. Wręczono również odznaczenia państwowe i resortowe oraz akty nominacyjne na kolejne stopnie policyjne. Tę część uroczystości zakończył pokaz musztry paradnej i koncert policyjnej orkiestry.

Obejrzyj galerię zdjęć.

    Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało. W tym roku tradycyjna procesja Bożego Ciała w naszej parafii przebiegła ulicami Mickiewicza, Kościuszki, Sportowa, 11-go listopada, Wolności. Jak każdego roku uczestniczyli w niej dziewczynki sypiące kwiatki, chłopcy w komeżkach i z dzwoneczkami, ministranci, przedstawiciele wspólnot modlitewnych z chorągwiami, kobiety z feretronami, kapłan pod baldachimem niosący monstrancję z hostią, a za nim rzesze wiernych. „Udział w tej szczególnej procesji świadczy o wyznawaniu wiary w Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. A my idziemy za Chrystusem. Słuchamy Go, chcemy naśladować i iść za Nim drogą prowadzącą do Domu Ojca. Jezus Chrystus idzie ulicami naszego miasta i chce nas przemienić, i uzdrowić nasze serca” – mówił w homilii ks. Proboszcz dr Kazimierz Hara.

Polska jest jednym z nielicznych krajów Europy, które zachowały tradycję uroczystego obchodu święta Bożego Ciała wraz z procesją. Początek tej tradycji sięga roku 1317 kiedy to papież Jan XXII wprowadził do liturgii tej uroczystości procesję do czterech ołtarzy. Każdy ołtarzy symbolizuje jedną z czterech Ewangelii. W Polsce święto Bożego Ciała pojawiło się najpierw w Krakowie w wieku XIV. Wiek później, na synodzie gnieźnieńskim, zostało rozciągnięte na inne diecezje. Obecnie uroczystości kultywowane są zwłaszcza w Polsce oraz w Watykanie, gdzie procesję Bożego Ciała po ponad stu latach przerwy przywrócił Jan Paweł II. W wielu krajach Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej jest przeniesiona na następującą niedzielę.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy uświetnili naszą uroczystość, a w szczególny sposób osobom zaangażowanym w przygotowanie i dekorację ołtarzy.

Obejrzyj galerię zdjęć.

     4 czerwca, na Mszy świętej o godzinie 12.00, odbyła się w naszej parafii uroczystość Pierwszej Komunii Świętej. Do sakramentu przystąpiło 41 dzieci, uczniów klas trzecich. Uroczystość rozpoczęła się na placu przy kościele od przywitania przez ks. Proboszcza i rodzicielskiego błogosławieństwa dzieci. Mszy świętej przewodniczył ks. Kazimierz Hara, proboszcz naszej parafii, on też udzielił dzieciom sakramentu Eucharystii. W swojej homilii nawiązał do trwającego jubileuszu stulecia objawień fatimskich, przypominając o przygotowaniu Hiacynty, Łucji i Franciszka do tego wyjątkowego spotkania. Nasze dzieci również włożyły wiele trudu aby godnie przeżyć tą wyjątkową uroczystość poznając główne prawdy katechizmowe na lekcjach religii, ucząc się modlitw i przychodząc na próby. Najważniejszym jednak momentem tego przygotowania było oczyszczenie serca przez pierwszą spowiedź, która miała miejsce dzień wcześniej, tj. w sobotę 3 czerwca. Oprócz rodziców i rodzin dzieci, we Mszy świętej uczestniczyli licznie zebrani parafianie i zaproszeni goście. Po skończonej uroczystości odbyła się pamiątkowa sesja zdjęciowa w kościele i na placu kościelnym. Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia tej uroczystości. Naszym dzieciom zaś życzymy obfitego Bożego błogosławieństwa na całe ich życie.

Obejrzyj galerię zdjęć.

Copyright © 2012. All Rights Reserved.