W Imię Boga wszechmogącego w Trójcy Świętej Jedynego
My, mieszkańcy Ziemi Niżanskiej…
ogłaszamy z mocą, że jedynym Panem naszego miasta, całej Ziemi Niżańskiej, naszych rodzin i każdego z nas jest Jezus Chrystus – Król Chwały, nasz jedyny Zbawiciel i Nauczyciel życia”
- wybrzmiewało podniośle przed dwudziestu laty – 14 lipca 1997 roku – z ust przedstawicieli całej niżańskiej społeczności.

    26 listopada w Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, ku wzniosłej pamięci powyższego wydarzenia, dokonano uroczystego ponowienia Aktu Zawierzenia naszego miasta i jego mieszkańców Chrystusowi – Królowi.

    Godne preludium do przeżywania tegoż Jubileuszu stanowiła wieczorna Adoracja i Uwielbienie Najświętszego Sakramentu w Wigilię Uroczystości Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata prowadzona przez wspólnotę Odnowy w Duchu Świętym i jej opiekuna - ks. Zbigniewa.

    Centralne obchody rozpoczęły się mszą świętą niedzielną o godz. 12.00, której przewodniczył i wygłosił kazanie ks. Proboszcz – dr Kazimierz Hara. Kaznodzieja już na początku swojej homilii wskazał na Chrystologiczny fundament naszego życia, mówiąc:

Dzisiaj chcemy sobie uświadomić że nasze życie zmierza ku Chrystusowi, nasze praktyki religijne, nasze trwanie w Kościele, nasze powołanie i nasza praca.”

    Po zakończonej Eucharystii w ceremonialnym przemarszu wierni wraz z duszpasterzami przeszli pod figurę Jezusa Chrystusa – Zbawiciela Świata i Króla. Na miejscu, w obecności kapłanów, przedstawicieli władz miasta, wspólnot parafialnych oraz pozostałych mieszkańców słowami Aktu Intronizacyjnego ks. Proboszcz ponowił przyjęcie dla miasta i jego obywateli Jezusa Chrystusa jako Pana i Króla. Wszyscy zgromadzeni wokół Chrystusowej Figury przypieczętowali ten Akt strzelistymi słowami:

Króluj nam Chryste!
Chryste nasz Królu, dziękujemy!
Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

Obejrzyj galerię zdjęć.

     Msza święta w intencji Ojczyzny, sprawowana o godz. 12.00 w naszym Sanktuarium, rozpoczęła Powiatowe Obchody 99 Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Eucharystię celebrowali kapłani: ks. Proboszcz – dr Kazimierz Hara, ks. ppłk Szczepan Madoń oraz ks. kan. Władysław Jadam.

    We wspólnej modlitwie udział wzięli przedstawiciele: parlamentarzystów, władz Gminy i Miasta Nisko, władz Powiatu Niżańskiego, ugrupowań politycznych, organizacji oświatowych i kulturalnych oraz pozarządowych. Swoją obecnością zaszczyciły również przedstawiciele służb mundurowych: Garnizonu i WKU Nisko, Aresztu Śledczego, Komendy Powiatowej Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczych Straży Pożarnych, Związku Harcerstwa Polskiego oraz Bractwa św. Józefa.

    W kazaniu ks. Proboszcz zaakcentował rolę polskich elit w historii naszego narodu i nie tylko:

w historii Polski mieliśmy też wspaniałe elity. Polska przecież przez 100 lat przewodziła całej Europie, byliśmy przedmurzem Europy i chrześcijaństwa, broniliśmy nie tylko naszego państwa, ale broniliśmy całej Europy przed Turkami, Tatarami, Rosjanami” - wskazywał kaznodzieja.

    Cytując zaś Profesora Piotra Jaroszyńskiego z KUL-u, podkreślał czym powinni odznaczać się członkowie elit: „aby należeć do elity, trzeba społeczeństwo znać, rozumieć i kochać, bardziej niż własne życie”.

    W zakończeniu kazania popłynęła również zachęta do tego, aby prosić Boga o błogosławieństwo, które umacnia w wierności Bogu, krzyżowi i Ewangelii. Ta prośba wybrzmiała szczególnie mocno w zwieńczeniu Eucharystycznego Zgromadzenia, kiedy z ust rozległa się pieśń „Boże coś Polskę”

    Po zakończonej Mszy świętej wszyscy zgromadzeni, we wspólnej niepodległościowej defiladzie, przeszli na Plac Wolności, gdzie miały miejsce min. wystąpienia okolicznościowe, Apel Pamięci czy złożenie kwiatów pod Pomnikiem Wdzięczności.

Obejrzyj galerię zdjęć.

   "Korowód Świętych", mający charakter publicznego świadectwa wiary i modlitwy, odbył się 31 października w naszym kościele. Inicjatywa okazała się również doskonałą formą przeżywania wielkich jubileuszy: 100-lecia objawień fatimskich oraz 200-lecia diecezji sandomierskiej. Stąd pierwszoplanowe role odegrały postacie Matki Bożej Fatimskiej oraz bł. Mistrza Wincentego Kadłubka.

    Wspólne świętowanie rozpoczęło się o godz. 16.30, gdzie w części artystycznej, dzięki zaaranżowanym scenkom, można było jeszcze bliżej poznać sylwetki świętych powszechnie nam znanych: św. Józefa, św. s. Faustyny Kowalskiej, św. brata Alberta Chmielowskiego, św. Jana Pawła II i dzieci fatimskich - św. Franciszka i Hiacynty Marto. Z tego powodu lekką, chwilową rozterkę wywołało wśród zgromadzonych pojawienie się św. Kizito z Ugandy, który zaszczepiał afrykańskim stylem przeżywania radości. Kiedy do tej plejady świętości dołączyli pozostali święci, przybyli do naszego Sanktuarium, można było w pełnej krasie ruszyć na miasto, aby manifestować swoją przynależność do Chrystusowego Kościoła. Zachęty dodali przedstawiciele całej parafii, którzy przywitali świętych u wyjścia ze świątyni staropolskim zwyczajem: chlebem i solą. Wieczorny klimat niżańskiego Rynku, ubarwił się dodatkowo malowniczym orszakiem świętości. Wśród świętych relikwii oraz osób odpowiednio ucharakteryzowanych na świętych i błogosławionych Królestwa Niebieskiego, można było poczuć właściwy nastrój teraźniejszych dni. Stworzony zaś wspólnie tzw. „pociąg do świętości”, w którym wybrzmiewało min. gromkie „Aniołeczku kochany, prowadź nas w niebios bramy”, wyrażało drzemiącą w człowieku potrzebę sacrum.

    Ponowne, po powrocie, wejście do kościoła odbyło się przez tzw. bramę różańcową, jako że różaniec jest naszą bramą wiodącą do nieba. Wówczas to wszyscy ucharakteryzowani na świętych i błogosławionych wznieśli ręce do góry, rozpostarli nad wchodzącymi pod różańcem wiernymi i wyśpiewali błogosławieństwo:

Niech ci Pan błogosławi i strzeże
niech ci Pan swój pokój da
On miłością napełnia serce twe
zawsze z Tobą jest!”

    Również sam różaniec, wspólnie tego dnia odmawiany, przybrał wyjątkowy charakter. Można było pomodlić się z Maryją i jej fatimskimi dziećmi w języku portugalskim, ze świętym Józefem po hebrajsku czy św. Kizito w języku suahili. Wspólna Eucharystia zwieńczyła, przeżywane w jedności z Bogiem radosne chwile.

Obejrzyj galerię zdjęć.

     Przeżywany obecnie Tydzień Misyjny w Kościele Powszechnym obliguje nas wszystkich do pomocy na rzecz misji i dzieła ewangelizacji narodów.

    Misyjny duch przeniknął również nasze dzieci, które zjednoczone w braterskiej jedności polecały modlitewnie swoich rówieśników z terenów misyjnych. Wizualnym symbolem tej jedności była obecność dzieci, modlących się w przebraniu mieszkańców różnych kultur i kontynentów. Prowadzili oni rozważania tajemnic różańcowych, jako przedstawiciele: Afryki, Ameryki, Australii, Azji oraz Europy. Modlitwa również była inicjowana przez najmłodszych, którzy wznosili modlitwę w różnych językach: suahili, hiszpańskim, łacińskim, włoskim i rosyjskim.

    Z pewnością na dziecięcy różaniec misyjny spoglądał z upodobaniem wielki Misjonarz - św. Jan Paweł II, który w pozostawionym „Testamencie” zawarł min. wezwanie: „Bądźmy misjonarzami w swoim najbliższym otoczeniu i środowisku”.

Obejrzyj galerię zdjęć.

    16 października jest jednym z radośniejszych dni roku w naszej parafii. Jest bowiem dniem niebiańskich imienin św. Jadwigi Śląskiej, która w naszej świątyni zajmuje szczególne miejsce kultu.

    Najpiękniej, jako wspólnota, oddaliśmy cześć świętej patronce podczas odprawianych tego dnia Mszy świętych odpustowych; o godz. 6.30, 9.00 oraz uroczystej sumie o godz. 18.00. Każda z tych Eucharystii zwieńczona była ucałowaniem relikwii św. Jadwigi.

    We wspólne świętowanie doskonale wplotły się sprawowane w naszym Sanktuarium nabożeństwa różańcowe, zwłaszcza to dziecięce. Najmłodsi członkowie naszej rodziny parafialnej, w ten podniosły dzień, stanęli w bliskości Maryi – Królowej Wszystkich Świętych, otaczając Ją dookoła i trzymając wielki różaniec święty w swoich malutkich dłoniach, wznosili modlitwę do Boga. Ta pieśń modlitwy, która płynęła z czystych dziecięcych serc objęła intencją całą naszą wspólnotę parafialną, dziękując za dobro, które się w niej dokonuje każdego dnia a jednocześnie prosząc, aby to dobro oraz pokój nieustannie przenikały nasze rodziny. Obraz dzieci modlących się z Maryją, napełnił nasze serca radością, którą potęgowały rozważania radosnych tajemnic różańcowych. Przez przyczynę św. Jadwigi Śląskiej wszyscy prosiliśmy o ochronę naszych pociech przed jakimkolwiek niebezpieczeństwem. Na zakończenie różańcowego nabożeństwa dzieci otrzymały dar błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem.

    Wieczorna Eucharystia była zwieńczeniem, danego nam przez Boga, świątecznego czasu. Przewodniczył jej i homilię wygłosił ks. Rafał Kusiak – absolwent Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, kończąc tam studia podyplomowe z teologii moralnej. W tym roku rozpoczął studia doktoranckie na kierunku edukacja medialna na KUL w Lublinie.
Ks. Rafał, po otrzymaniu w 2013 roku święceń kapłańskich, został skierowany do pracy duszpasterskiej w par. Rudki, gdzie funkcję proboszcza pełnił ks. dr Kazimierz Hara. Po latach, jak widać, obaj księża spotkali się ponownie przy Chrystusowym Ołtarzu na sprawowaniu Eucharystii.

    W wygłoszonej homilii kaznodzieja wskazywał min. na ogromną pokorę, która pomimo przeciwności z jednej strony i zaszczytów z drugiej strony, charakteryzowała św. Jadwigę Śląską. Jednocześnie zachęcał wszystkich, aby dążyć do takiej właśnie pokory oraz zaufania względem Boga.

„Jak wpatrujemy się w św. Jadwigę...co takiego trudnego jest w jej życiu?...że ona w pewnym momencie musiała zgodzić się na krzyż!...” - wskazywał ksiądz sumista.

Zachęcam was bracia i siostry abyśmy wpatrywali się w postać św. Jadwigi – niesamowita kobieta...Ona była taka pokorna; mając przecież zaszczyty królewskie, ona była pokorna w sercu… Niech to będzie dla nas nauką, abyśmy w tym co nas spotyka w życiu, byli pokorni i zaufali Panu, bo Pan Bóg wie kiedy zainterweniować.” - dodawał w zakończeniu.

    Procesja odpustowa wokół naszego Sanktuarium z Chrystusem obecnym w białej Hostii, zwieńczona błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem z pewnością umocniła nas w dążeniu do wskazań, które usłyszeliśmy od goszczącego w naszej świątyni kapłana.

    P.S. Zachęcamy do odwiedzania, prowadzonego przez księdza Rafała Kusiaka, portalu ewangelizacyjnego diecezji sandomierskiej: www.santeos.pl

Obejrzyj galerię zdjęć.

Copyright © 2012. All Rights Reserved.