Niska, poniżej zera temperatura, silny wiatr i padający śnieg stworzyły, w dniu 16 marca, prawdziwie ekstremalne warunki dla uczestników Ekstremalnej Drogi Krzyżowej, która wyruszyła z naszego Sanktuarium. Uwarunkowania, w nie małym stopniu, przypominały te osławione a towarzyszące polskiej ekipie w zimowej wyprawie na K2. Klimat, wbrew pozorom, nie odstraszył chcących wziąć udział w tak arcytrudnym kroczeniu za krzyżem; wręcz przeciwnie, odnotowano w tym roku rekordową liczbę uczestników.

    W Ekstremalnej Drodze Krzyżowej chodzi o wyjście poza strefę komfortu i porzucenie jej na rzecz wyzwania. Nocna wędrówka w trudnych warunkach, fizyczny i psychiczny wysiłek na granicy wytrzymałości, a czasem już poza nią, dają pątnikom doświadczenie przekroczenia siebie, swoich ograniczeń i przyzwyczajeń, a to prowadzi ich do prawdziwej, głębokiej zmiany. Podczas drogi krzyżowej obowiązuje zasada skupienia i milczenia.EDK to jeden ze sposobów szukania Pana Boga w swoim życiu, a nie sportowy wyczyn. Doświadczenie Mocy Boga w przeżywanym trudzie czy kryzysie podczas drogi, przekłada się na zaufanie Panu Bogu w różnych kryzysach codziennego życia. Czasami kryzys powodujący niemożność ukończenia wędrówki, pomaga wyjść z roli „mistrza świata” i uczy pokornego przyjęcia faktu, że mistrzem nie jestem, ale też być nie muszę.

    Nasi pielgrzymi mieli do wyboru jedną z dwóch, uprzednio przygotowanych tras:

- Pierwszą, o długości 42 km, wiodącą do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Leżajsku wybrało aż 320 pątników. Patronował im św. Jan Paweł II.

- Drugą - dłuższą, liczącą 49 km, prowadzącą do Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej Różańcowej w Janowie Lubelskim obrało 54 pielgrzymów. Duchowy patronat nad nimi sprawował św. Maksymilian Kolbe.

Każda z tras przewidywała 14 przystanków, podczas których pątnicy zatrzymywali się na rozważanie poszczególnych stacji drogi krzyżowej.

    Zanim pielgrzymi wyruszyli na pątniczy szlak, wzięli oni udział we Mszy św. o godz. 20.00, na której otrzymali Boże błogosławieństwo, umacniające ich na realizację tej Bożej inicjatywy.

    Dla każdego z uczestników było to wyjątkowe spotkanie z Chrystusem, idącym na Kalwarię, a dla nas wszystkich żywe - świadectwo wiary chrześcijańskiej.

Obejrzyj galerię zdjęć.

    W piątkowy wieczór, 9 marca, nasza świątynia wypełniła się grupą blisko 200 pątników – mężczyzn, którzy przybyli do naszego Sanktuarium, aby oddać pokłon swojemu patronowi – św. Józefowi.

    Pielgrzymi uczestniczyli w drodze krzyżowej, o długości 10 kilometrów, mającej swój początek obok krzyża parafialnego przy kościele św. Jana Pawła II w Stalowej Woli. Trzygodzinny przemarsz, w „bliskości” cierpiącego Chrystusa, zaprowadził mężczyzn na „Golgotę”, którą symbolicznie ukazało miejsce u stóp prezbiterium naszego kościoła.

    Przybyłych pielgrzymów, wśród których znajdowali się również nasi parafianie, przywitał ciepło ks. Adrian. Docenił ich trud i wysiłek oraz podziękował za obecność w murach Sanktuarium, bo dzięki temu ono „żyje”! Swoją wielką wdzięczność, płynącą do pielgrzymów oraz do gospodarzy miejsca, wyraził także ks. Mariusz Kozłowski – duchowy przewodnik.

    Na zakończenie pątnicy umocnili się darem Eucharystii, a następnie otrzymali dar Bożego błogosławieństwa, z którymi to darami powrócili na zasłużony, nocny odpoczynek do swoich domów.

Obejrzyj galerię zdjęć.

    Ostatni dzień stycznia nasza parafialna młodzież oazowa, wraz z opiekunami, spędziła w Leżajsku. Punktem centralnym pobytu była bazylika Zwiastowania NMP wraz z klasztorem oo. Bernardynów.

    Po przybyciu na miejsce, młodzież rozpoczęła zwiedzanie od przyklasztornych Dróżek Radości Matki Bożej. Świeże powietrze, przyjazna pogoda, a nade wszystko bliskość Maryi umocniły tylko młodzieńcze serca chrześcijańską radością, z którą wszyscy powędrowali do wnętrza bazyliki. W samo południe przy ołtarzu Matki Bożej Pocieszenia odprawiona została Msza św., którą celebrowali o. Erwin i ks. Adrian. O piękną oprawę muzyczną na Eucharystii zadbała nasza oaza, wzbudzając uznanie wśród wszystkich uczestników świętego zgromadzenia.

    Po zakończonej mszy św. była możliwość, aby nacieszyć oczy bogactwem wystroju całego wnętrza świątyni. Podziwiać można było min. bogato zdobioną ambonę z XVII w., szopkę betlejemską z ruchomymi postaciami czy słynne leżajskie organy. Odnośnie tych ostatnich: odegrały one, specjalnie dla naszej grupy, ujmujący dźwiękiem koncert, aby następnie móc się nam z bliska zaprezentować. Wiele wrażeń dostarczyło także klasztorne muzeum, posiadające mnóstwo cennych eksponatów: min. zabytkowe rzeźby, obrazy, szaty liturgiczne, starodruki czy elementy misyjne.

    W ramach dialogu międzyreligijnego niżańska oaza udała się także na cmentarz żydowski gdzie znajduje się ohel cadyka Elimelecha. Można było w tym dniu natrafić na wielu młodych wyznawców judaizmu, którzy prawdopodobnie przybyli w to szczególne dla nich miejsce w ramach pielgrzymki. Dzięki temu można było zaobserwować kulturę modlitwy „starszych braci w wierze”. To międzyreligijne spotkanie dopełniło wrażeń, płynących z przebywania na leżajskiej ziemi.

Obejrzyj galerię zdjęć.

    W niedzielę wieczorem, 28 stycznia o godz. 19.00, rozpoczęło się w naszej parafii „Jerycho Różańcowe”, które swoją nazwą nawiązuje do starotestamentalnego wydarzenia z Księgi Jozuego.

    Aktualnie Jerycho Różańcowe wpisuje się w duchową formę świętowania Jubileuszu 200 - lecia powstania Diecezji Sandomierskiej. Codziennie w innej parafii ma miejsce całodobowa modlitwa adoracyjna, dzięki czemu obejmie cały Kościół Sandomierski. W skład tej modlitwy wchodzą min. Msze święte, Różaniec, Apel Jasnogórski czy Koronka do Bożego Miłosierdzia.. Intencje jakie składamy w tym czasie „u stóp” Jezusa Eucharystycznego i Maryi to:
– Wynagrodzenie Panu Bogu za nasze grzechy, naszego narodu i świata oraz o nawrócenie grzeszników.
– Za Kościół Święty, Ojca Świętego Franciszka, naszych Biskupów, Kapłanów oraz o nowe powołania do życia kapłańskiego i życia konsekrowanego.
– W intencji III Synodu Diecezji Sandomierskiej.
– W intencji naszej diecezji z racji 200 – lecia jubileuszu.
– W intencji rodzin oraz o łaskę wierności Sakramentowi Małżeństwa.
– O głęboką wiarę dla dzieci i młodzieży.
– W intencjach wspólnot parafialnych.

    Ten szczególny, przez Boga nam dany czas, okazał się w naszej parafii prawdziwym „modlitewnym szturmem do nieba”. Na wspólnej modlitwie gromadzili się: dzieci, młodzież i osoby dorosłe; duchowieństwo, wspólnoty parafialne i mieszkańcy poszczególnych ulic. Przychodząc do świątyni, nawet w środku nocy, można było ujrzeć rzeszę modlących się wiernych. Niektórzy, jak Pani Krystyna, spędzili na Adoracji nawet kilkanaście godzin!

    Jerycho w naszym Sanktuarium zakończyło się w poniedziałek, Mszą św. o godz. 18.00, której przewodniczył ks. Proboszcz – dr Kazimierz Hara. W kazaniu podkreślał wybitne oddziaływanie Maryi na życie całych narodów oraz indywidualnych osób. Na zakończenie podziękował wszystkim uczestniczącym w Jerychu Różańcowym, za tak piękne i aktywne uczestnictwo. W imieniu wszystkich rodzin i całej parafii jedna z rodzin zawierzyła nas wszystkich opiece Matki Najświętszej.

    Była to jednocześnie Eucharystia, która kończyła Jerycho Różańcowe w naszym niżańskim dekanacie. Kolejnymi miejscami, które przejęły od nas modlitwę jerychońską, są świątynie parafialne dekanatu opatowskiego.

Obejrzyj galerię zdjęć.

     21 stycznia, o godz. 11.30, we współpracy z Niżańskim Centrum Kultury „Sokół”, odbył się w naszym kościele koncert kolędowy w wykonaniu dzieci i młodzieży. Młodzi artyści zaprezentowali swoje talenty muzyczne w świątecznej oprawie, za każdym razem otrzymując za swoje wykonanie zasłużone oklaski. Swoją wdzięczność wyraził także ks. Proboszcz, który podziękował wykonawcom a także pracownikom naszego NCK za organizację tego muzycznego wydarzenia.

Obejrzyj galerię zdjęć.

Copyright © 2012. All Rights Reserved.