W niedzielę wieczorem, 28 stycznia o godz. 19.00, rozpoczęło się w naszej parafii „Jerycho Różańcowe”, które swoją nazwą nawiązuje do starotestamentalnego wydarzenia z Księgi Jozuego.

    Aktualnie Jerycho Różańcowe wpisuje się w duchową formę świętowania Jubileuszu 200 - lecia powstania Diecezji Sandomierskiej. Codziennie w innej parafii ma miejsce całodobowa modlitwa adoracyjna, dzięki czemu obejmie cały Kościół Sandomierski. W skład tej modlitwy wchodzą min. Msze święte, Różaniec, Apel Jasnogórski czy Koronka do Bożego Miłosierdzia.. Intencje jakie składamy w tym czasie „u stóp” Jezusa Eucharystycznego i Maryi to:
– Wynagrodzenie Panu Bogu za nasze grzechy, naszego narodu i świata oraz o nawrócenie grzeszników.
– Za Kościół Święty, Ojca Świętego Franciszka, naszych Biskupów, Kapłanów oraz o nowe powołania do życia kapłańskiego i życia konsekrowanego.
– W intencji III Synodu Diecezji Sandomierskiej.
– W intencji naszej diecezji z racji 200 – lecia jubileuszu.
– W intencji rodzin oraz o łaskę wierności Sakramentowi Małżeństwa.
– O głęboką wiarę dla dzieci i młodzieży.
– W intencjach wspólnot parafialnych.

    Ten szczególny, przez Boga nam dany czas, okazał się w naszej parafii prawdziwym „modlitewnym szturmem do nieba”. Na wspólnej modlitwie gromadzili się: dzieci, młodzież i osoby dorosłe; duchowieństwo, wspólnoty parafialne i mieszkańcy poszczególnych ulic. Przychodząc do świątyni, nawet w środku nocy, można było ujrzeć rzeszę modlących się wiernych. Niektórzy, jak Pani Krystyna, spędzili na Adoracji nawet kilkanaście godzin!

    Jerycho w naszym Sanktuarium zakończyło się w poniedziałek, Mszą św. o godz. 18.00, której przewodniczył ks. Proboszcz – dr Kazimierz Hara. W kazaniu podkreślał wybitne oddziaływanie Maryi na życie całych narodów oraz indywidualnych osób. Na zakończenie podziękował wszystkim uczestniczącym w Jerychu Różańcowym, za tak piękne i aktywne uczestnictwo. W imieniu wszystkich rodzin i całej parafii jedna z rodzin zawierzyła nas wszystkich opiece Matki Najświętszej.

    Była to jednocześnie Eucharystia, która kończyła Jerycho Różańcowe w naszym niżańskim dekanacie. Kolejnymi miejscami, które przejęły od nas modlitwę jerychońską, są świątynie parafialne dekanatu opatowskiego.

Obejrzyj galerię zdjęć.

     21 stycznia, o godz. 11.30, we współpracy z Niżańskim Centrum Kultury „Sokół”, odbył się w naszym kościele koncert kolędowy w wykonaniu dzieci i młodzieży. Młodzi artyści zaprezentowali swoje talenty muzyczne w świątecznej oprawie, za każdym razem otrzymując za swoje wykonanie zasłużone oklaski. Swoją wdzięczność wyraził także ks. Proboszcz, który podziękował wykonawcom a także pracownikom naszego NCK za organizację tego muzycznego wydarzenia.

Obejrzyj galerię zdjęć.

     W oktawie Bożego Narodzenia, gdy jeszcze wybrzmiewał w naszych uszach śpiew kolęd, reprezentanci naszej oazy młodzieżowej, Zuzia i Tomek, uczestniczyli w warsztatach kolędowych w Sandomierzu. Trzy dni intensywnych prób sfinalizowane zostały koncertem, który dostarczył uczestnikom niesamowitych przeżyć.

    Warsztaty miały charakter ogólnodiecezjalny i były prowadzone przez wspaniałych dyrygentów, a zarazem kompozytorów wykonywanych utworów: p. Huberta Kowalskiego i p. Piotra Pałkę. Muzyczne przygotowania zostały ubogacone przez: mszę święte, modlitwy oraz wspólne rozmowy. Organizatorem całego przedsięwzięcia była Diakonia Muzyczna Ruchu Światło-Życie Diecezji Sandomierskiej.

    Sobotni, koncertowy wieczór w sandomierskiej katedrze okazał się piękną ucztą dla ucha, a przede wszystkim dla ducha. Pośród średniowiecznej ornamentyki wnętrza bazyliki oraz nastrojowych świateł wybrzmiał, na rozpoczęcie koncertu, gregoriański śpiew "Resonet in laudibus", który „ogłosił narodziny Zbawiciela! Ponad 80 osobowy chór wraz z orkiestrą wykonywały kolędy tradycyjne, jak i te mniej znane, w bardzo pięknych aranżacjach. Ten religijny spektakl dostarczył wiele niezapomnianych przeżyć, zarówno odbiorcom jak i wykonawcom. Wśród licznie zgromadzonych słuchaczy obecni byli również przedstawiciele naszej wspólnoty parafialnej.

    Na zakończenie koncertu biskup sandomierski udzielił wszystkim pasterskiego błogosławieństwa.

Obejrzyj galerię zdjęć.

    Tegoroczną Wigilię Bożego Narodzenia, obchodziliśmy wyjątkowo w IV Niedzielę Adwentu. Najbardziej wytrwali, jak co roku, zainicjowali uroczystości Narodzenia Pańskiego mszą świętą o północy. Tym razem Pasterkę rozpoczęliśmy przy wygaszonym świetle, co symbolizowało mrok, w którym „naród kroczący w ciemnościach ujrzał Światłość Wielką”. W tle klimatycznie i prężnie wybrzmiewała kolęda „Wśród nocnej ciszy”. Bijąca jasność z betlejemskiej szopki nadała kierunek, wychodzącej na rozpoczęcie Eucharystii, asyście liturgicznej. W jej centrum podążał ks. proboszcz z Dzieciątkiem Jezus na rękach, aby złożyć Go u boku Maryi i św. Józefa. W ten sposób betlejemska grota zajaśniała pełnią blasku, objawiając Narodziny Boga – Człowieka.

    Podniosłość tego wielkiego dla ludzkości wydarzenia podkreślał ks. proboszcz podczas homilii:

Jest to najpiękniejszy moment w dziejach świata; że Bóg jest bliżej człowieka; że okazał nam miłość; że stał się taki, jak każdy z nas. I co więcej, przyszedł w rodzinie!” - kierował do zgromadzonych kaznodzieja.

    Podczas procesji z darami w sposób symboliczny młodzież oazowa złożyła otrzymane od Boga talenty, które pięknie realizują dla całej naszej wspólnoty kościelnej oraz większej chwały Pana. Wiele z tych talentów znalazło swoje odwzorowanie w sprawowanej Eucharystii, zwłaszcza w oprawie liturgicznej i muzycznej.

    Na zakończenie mszy świętej ks. proboszcz skierował świąteczne życzenia dla wszystkich parafian oraz przybyłych gości, życząc Bożej radości, płynącej z betlejemskiego żłóbka. Te życzenia wybrzmiewały z ust kapłanów przez cały świąteczny dzień. Sprawowane 25 grudnia msze święte zgromadziły rzesze, radujących się wiernych: dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Obyśmy tę radość potrafili zachować przez cały okres Bożego Narodzenia!

Obejrzyj galerię zdjęć.

    Cotygodniowe spotkanie formacyjne młodzieżowego Ruchu Światło – Życie w piątkowy wieczór, 22 grudnia, odbyło się w wyjątkowej scenerii i klimacie. Młodzież, zrzeszona w oazie, przeżyła ten czas w wigilijnej atmosferze.

    Wraz z zapadnięciem zmroku i pojawieniem się pierwszej gwiazdki, w uroczystej procesji z lampionami i śpiewem na ustach „Wody Jordanu weselcie się ...”, Dzieciątko Jezus na rękach ks. Adriana zostało przeniesione z Sanktuarium do salki w Oratorium św. Józefa. Na miejscu, na „przychodzącego Pana” czekała już szopka betlejemska. Przy śpiewie kolędy „Wśród nocnej ciszy” Dzieciątko zostało ułożone w żłóbku. Następnie wszyscy wsłuchali się w słowa płynące z Pisma Świętego, oddali się modlitwie oraz życzliwie połamali się opłatkiem. Wymownym momentem spotkania był gest złożenia przy betlejemskim żłóbku własnych darów, które młodzież przyniesie do ołtarza podczas tegorocznej Pasterki.

    W wypełnionej zapachem choinek i unoszącym się aromatem pysznych potraw sali, wszyscy zasiedli do wspólnego stołu. Spożyli wigilijny posiłek, kolędami wyśpiewywali Panu chwałę i radowali się bliskością Boga i bliskością wzajemną.

    Piątkowy wieczór potwierdził jak wielkimi talentami obdarzył Bóg naszą młodzież, min: artystycznym, co znalazło odzwierciedlenie w przygotowaniu szopki i wystroju świątecznym sali; kulinarnym, czego potwierdzeniem były smaczne potrawy i wypieki; oraz oczywiście muzycznym, urzeczywistnionym w pięknym śpiewie i akompaniamencie.

Obejrzyj galerię zdjęć.

Copyright © 2012. All Rights Reserved.