24 listopada, w NCK Sokół odbył się Konkurs Recytacji Pisma Świętego. Wydarzenie rozpoczęło obchody tygodnia biblijnego. W konkursie wystąpiły dzieci i młodzież w kilku kategoriach wiekowych: przedszkole, klasy I-III szkoły podstawowej, klasy IV-VI szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne. Organizatorami konkursu byli: Towarzystwo Kultury Chrześcijańskiej Logos, Niżańskie Centrum Kultury oraz Parafia św. Józefa w Nisku. Współorganizatorami i sponsorami nagród byli: Burmistrz Gminy i Miasta Niska oraz Starosta Powiatu Niżańskiego.

15 listopada 2012 roku w Sanktuarium Św. Józefa w Nisku  z inicjatywy młodzieży Ruchu Światło Życie i księży, został zorganizowany Wieczór Uwielbienia. Ta koncepcja zrodziła się po to, aby przybliżyć młodzieży  i dorosłym Boga. Dać możliwość bliższego spotkania z Chrystusem oraz wielbić Zbawiciela obecnego w Najświętszym Sakramencie. Cykliczność tego modlitewnego spotkania posłuży jako duchowe przygotowanie  do Diecezjalnych Dni Młodzieży, które odbędą się za niespełna rok w Nisku.
 Modlitewne spotkanie rozpoczęła Eucharystia. Po jej zakończeniu młodzież z Oazy zaprezentowała pantomimę, która do głębi poruszyła wiernych licznie zebranych w niżańskim Sanktuarium.

 Wieczór uwielbienia Boga obecnego w Najświętszym Sakramencie prowadził ks. Tadeusz Janda, a śpiewem i grą na instrumentach muzycznych chwaliła Boga młodzież z Ruchu Światło Życie z Niska oraz schola z parafii  p. w. Zwiastowania Pańskiego w Stalowej Woli – Rozwadowie.  Pierwszy Niżański Wieczór Uwielbienia Boga zakończył się błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem i modlitwą wstawienniczą. Należy podkreślić, że wieczór modlitewny cieszył się wielkim zainteresowaniem wiernych, którzy wypełnili niżańskie Sanktuarium, co przeszło najśmielsze oczekiwania organizatorów.
 Składamy podziękowania ks. Tadeuszowi Jandzie, kapłanom z dekanatu, którzy przybyli wraz z młodzieżą, Siostrom Służebniczkom oraz wszystkim, którzy zaangażowali się i przyczynili  do uświetnienia tego szczególnego spotkania z Bogiem.
 Serdecznie zapraszamy na kolejny Wieczór Uwielbienia - „Usłysz Jego Głos”, który odbędzie się 5 grudnia 2012 roku w naszym Sanktuarium. Rozpocznie się uroczystą Eucharystią o godzinie 18:00.

Odpust zupełny z okazji Roku WiaryZ okazji rozpoczynającego się 11 października Roku Wiary Stolica Apostolska udziela odpustu zupełnego.

Benedykt XVI postanowił, że odpust zupełny mogą pod zwykłymi warunkami uzyskać wierni, którzy w okresie od 11 października br. do 24 listopada 2013 roku:

1. wezmą udział w co najmniej w trzech konferencjach misji świętych lub co najmniej trzech wykładach na temat dokumentów II Soboru Watykańskiego i artykułów Katechizmu Kościoła Katolickiego, w jakimkolwiek kościele lub stosownym miejscu.

2. za każdym razem, gdy odbędą pielgrzymkę do którejś z bazylik papieskich, katakumb chrześcijańskich czy sanktuarium wskazanego przez ordynariusza miejsca z okazji Roku Wiary i wezmą tam udział w nabożeństwie, bądź będą się modlić, medytować, kończąc modlitwą „Ojcze nasz”, Wyznaniem Wiary, wezwaniem do Matki Bożej lub świętych.

3. w dniach wyznaczonych z okazji Roku Wiary przez ordynariusza, zgromadzą się na uroczystej Eucharystii lub liturgii godzin, dodając Wyznanie Wiary.

4. w dniu dowolnie wybranym podczas Roku Wiary na pobożne nawiedzenie baptysterium lub innego miejsca, w którym otrzymali chrzest, jeśli odnowią przyrzeczenia chrzcielne.

Ponadto biskupi diecezjalni mogą w najbardziej stosownym do tego dniu (np. 24 listopada 2013 – zakończenie Roku Wiary) udzielić błogosławieństwa papieskiego wraz z odpustem zupełnym.

Odpust zupełny mogą uzyskać także osoby, które z poważnych przyczyn nie mogą spełnić wyżej wymienionych warunków (na przykład mniszki klauzurowe, osoby chore, starsi, więźniowie), jeśli będą jednoczyć się duchowo, na przykład podczas transmisji telewizyjnych lub radiowych uroczystości Roku Wiary pod przewodnictwem Ojca Świętego lub biskupa diecezjalnego i odmówią „Ojcze nasz”, Wyznanie Wiary oraz inne modlitwy odpowiadające celom Roku Wiary, ofiarowując jednocześnie swoje cierpienia i niewygody.

Dekret Penitencjarii Apostolskiej, opublikowany 5 października z upoważnienia Ojca Świętego podpisali: penitencjarz większy, kard. Manuela Monteiro de Castro oraz regens tejże dykasterii, ks. prał. Krzysztof Nykiel.

za: KAI/Watykan

15 sierpnia to Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W tym samym dniu jest także obchodzone Święto Wojska Polskiego. W naszym sanktuarium z tej okazji była sprawowana Msza Święta w intencji Ojczyzny, której przewodniczył kustosz sanktuarium - ks. kan. Franciszek Grela, zaś koncelebrowali księża - kapelani Wojska Polskiego - ks. ppłk Jerzy Niedbała, który wygłosił kazanie  i ks. ppor. Krzysztof Tryk, nasz poprzedni wikariusz. We Mszy Świętej uczestniczyli żołnierze z jednostki wojskowej w Nisku należący do 21 Brygady Strzelców Podhalańskich, harcerze, mażoretki oraz przedstawiciele władz samorządowych. Po Mszy Świętej przemaszerowano na planty, gdzie pod pomnikiem poległych kontynuowano uroczystości.

15 sierpnia, w liturgiczną uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przeżywaliśmy dożynki parafialne. O godz. 10:30 został poświęcony i procesyjnie wniesiony do kościoła wieniec dożynkowy wykonany przez gospodarzy z Zasania. Mszy Świętej przewodniczył i słowo Boże wygłosił ks. proboszcz.

Copyright © 2012. All Rights Reserved.