Podczas wakacyjnego odpoczynku grupa dzieci i młodzieży z naszej parafii aktywnie uczestniczyła w różnego rodzaju formach duszpasterstwa.

    Młodzież ze wspólnoty oazowej, wraz z ks. Adrianem, czynnie zaangażowała się w Festiwal Muzyki Pozytywnej FT3, zorganizowany w Jarocinie w dniach od 29 czerwca do 1 lipca. Trzydniowe wydarzenie muzyczne obfitowało w liczne koncerty znanych wykonawców, takich jak: Arkadio, Gospel Rain czy Kamil Bednarek. Nasi oazowicze wzięli udział w warsztatach muzycznych, prowadzonych przez znanego trenera wokalnego Krzysztofa Biernackiego. Wyćwiczony repertuar młodzież zaprezentowała na scenie wraz z zespołem Maleo Reggae Rockers. Aktywność naszych nastolatków została zauważona przez organizatorów festiwalu, którzy określili naszą grupę jako „serce” całej imprezy.

Dzięki temu wydarzeniu nasza młodzież mogła podszlifować swoje talenty muzyczne oraz ubogacić się pozytywnym przekazem, płynącym od artystów związanych z trendem muzyki chrześcijańskiej.

    Lipiec to w naszej diecezji czas rekolekcji formacyjnych Ruchu Światło- Życie. Z naszej parafii 17 dzieci uczestniczyło w rekolekcjach Oazy Dzieci Bożych w Mędrowie k. Staszowa. Natomiast 11 osób, spośród młodzieży, odbywało swoją wakacyjną formację na stopniach Oazy Nowej Drogi oraz Oazy Nowego Życia w bieszczadzkich ośrodkach: Wisłok, Olchowa oraz Łodyna, gdzie funkcję Moderatora pełnił ks. Adrian.

Wakacyjne turnusy oazowe okazały się doskonałym sposobem spędzenia wolnego czasu, podczas których nasi młodzi przyjaciele mieli możliwość umocnienia się w wierze, a jednocześnie uczestniczyć w chrześcijańskim przeżywaniu radości.

    Na początku sierpnia troje dzieci uczestniczyło natomiast w „Wakacjach z Bogiem” w Górach Stołowych. Wyjazd ten przyniósł również mnóstwo pozytywnych i niezapomnianych wrażeń dla uczestników.

    W drugiej połowie sierpnia czworo naszych oazowiczów uczestniczyło w 10-dniowych warsztatach muzycznych Oremuz, które przebiegły pod hasłem „Powołanie do świętości”. W tym czasie młodzi doskonalili swoje talenty muzyczne i wokalne oraz mieli okazję do duchowej formacji.

    Zwieńczeniem wakacyjnych spotkań był oazowy Dzień Wspólnoty w Sandomierzu, połączony z Koncertem Uwielbienia w dniu 31 sierpnia. Podczas koncertu na scenie prezentowała się wspominana wcześniej grupa Oremuz. Nasi młodzi parafianie mieli zatem możliwość z zespołem wystąpić przed publicznością, ale również, co warte podkreślenia, każde z nich dostąpiło zaszczytu zaprezentowania swoich talentów w wersji solowej. 

    Wakacyjny czas dla wielu naszych młodych parafian przebiegł na fundamencie budowania wspólnoty i nawiązywania relacji z Bogiem i drugim człowiekiem.

Obejrzyj galerię zdjęć.

    31 maja 2008 roku księża: Zbigniew Jargieło i Adrian Kalek przyjęli w bazylice sandomierskiej, z rąk J.E. ks bpa Andrzeja Dzięgi, sakrament kapłaństwa. W 10-tą rocznicę tego wydarzenia, w Sanktuarium św. Józefa, sprawowana była uroczysta Eucharystia dziękczynno- błagalna w intencji młodych jubilatów. Mszy świętej, zamówionej przez wspólnoty parafialne, przewodniczył ks proboszcz Kazimierz Hara w koncelebrze księży: Adriana i Zbigniewa. Uroczystości odbyły się 10 czerwca 2018 r., czyli w niedzielę, na dodatek o godz. 12.00, a zatem czasie, w którym księża: Adrian i Zbigniew, kierują w ciągu roku kazania ze szczególnym przesłaniem do najmłodszych uczestników liturgii.

    O piękno jubileuszowej mszy świętej zadbali licznie zgromadzeni ministranci, natomiast wspaniałą oprawę muzyczną, obok P. organisty Stanisława, stworzyły schole: dziecięca i młodzieżowa.

    Na zakończenie mszy świętej popłynęły szczere życzenia od przedstawicieli grup parafialnych. W imieniu wszystkich wspólnot parafialnych złożyła je P. Bogumiła Toboła, podkreślając wartość daru kapłaństwa jak również wymierny wkład każdego z kapłanów, zaangażowanych w duszpasterstwo naszej parafii. Ponadto swoją wdzięczność, połączoną z życzeniami, wyraziły przedstawiciele wspólnot dziecięcych, młodzieżowych i osób dorosłych. Szczególnie ciepłym akcentem była pieśń o kapłaństwie wyśpiewana przez dziewczynki: Madzię i Oliwkę.

    Za ofiarę mszy świętej, modlitwę i tak piękną uroczystość, wzruszeni księża jubilaci podziękowali księdzu proboszczowi, grupom parafialnym, zrzeszającym dzieci, młodzież i osoby dorosłe oraz całej wspólnocie parafialnej.

Obejrzyj galerię zdjęć.

    700-letnia tradycja kultywowania w Kościele Chrystusowym Uroczystości Bożego Ciała jest szczególnie żywa w polskim środowisku. Świąteczna procesja ulicami miasta jest wielką manifestacją naszej wiary w rzeczywistą obecność Chrystusa pod postacią białej Hostii; „wielką”, gdyż gromadzi tłumy wiernych.

    Nie inaczej było w Nisku, a jak podkreślało wielu uczestników przemarszu, w tym roku wydarzenie to zgromadziło wyjątkowo wielu wyznawców Chrystusa. Tegoroczny kościelny pochód, który rozpoczął się po mszy św. o godz. 9.00, przeszedł ulicami: Mickiewicza, 3 Maja, Rzeszowską i Wolności.

    Centralnym punktem procesji był niesiony przez kapłanów Najświętszy Sakrament. Chrystus wyszedł ze świątyni na zewnątrz po to, aby min. pokazać się tym, którzy go nie odwiedzają w ogóle lub czynią to bardzo rzadko i powiedzieć im, że ich też kocha i jest również dla nich. Jezus zatrzymywał się przy czterech - pięknie zdobionych – ołtarzach, aby kierować swoje słowo pouczenia.

    W procesji eucharystycznej udział wzięły dziewczynki, przyodziane w śliczne sukienki i posypujące płatki kwiatów; chłopcy, dzwoniący dźwięcznymi dzwoneczkami; przedstawiciele wspólnot parafialnych, niosących chorągwie i feretrony; wierni świeccy i duchowni.

Obejrzyj galerię zdjęć.


    W dniu 25 maja 2018r. odbyła się pielgrzymka dzieci klas trzecich naszej parafii do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach.

    Pobyt w Krakowie rozpoczęliśmy od Mszy świętej dziękczynnej za dar Pierwszej Komunii Świętej dzieci, prosząc o potrzebne łaski dla nich. Po wspólnej Eucharystii zwiedziliśmy sanktuarium, modląc się również przy grobie św. Faustyny.

    Po południu dotarliśmy do Starego Miasta. Zgodnie z planem wyjazdu zwiedziliśmy najpierw Wzgórze Wawelskie (katedra, Dzwon Zygmunta, groby królewskie, dziedziniec zamku), a następnie przeszliśmy na Rynek Główny (Sukiennice, Kościół Mariacki, pomnik A. Mickiewicza) oraz pod Bramę Floriańską i Barbakan. W pielgrzymce wzięli udział również liczni rodzice jak też wychowawcy klas.

    Po radosnym i pogodnym dniu pełnym wrażeń, bezpiecznie wróciliśmy do Niska.

Obejrzyj galerię zdjęć.

    W Niedzielę Zesłania Ducha Świętego (20 maja 2018r.) dzieci klas czwartych z naszej parafii przeżywały swoją rocznicę Pierwszej Komunii Świętej. Mszy świętej o godz. 12.00 przewodniczył ks. proboszcz Kazimierz Hara. Przez tę uroczystą liturgię dziękowaliśmy za wszelkie łaski, które w przeciągu minionego roku stały się ich udziałem. Liczna grupa czwartoklasistów jest aktywnie zaangażowana w życie parafii we wspólnotach Liturgicznej Służby Ołtarza, Parafialnej Scholi Dziecięcej i Oazie Dzieci Bożych. Życzymy im wszystkim, aby Duch Święty rozbudzał w nich pragnienie częstej Komunii Świętej i ożywiał w ich sercach miłość do Boga i ludzi.

Obejrzyj galerię zdjęć.

Copyright © 2012. All Rights Reserved.