Po raz drugi w naszej parafii odbył się Korowód Świętych, który pomaga nam uczestniczyć w radosnym przeżywaniu tajemnicy obcowania świętych. Tegoroczna inicjatywa, z racji Wielkiego Jubileuszu Niepodległościowego, przeżywanego w naszym kraju, miała zabarwienie mocno patriotyczne.

    Wydarzenie rozpoczęło się od spektaklu, w którym odgrywane były epizody z życia polskich świętych i błogosławionych: św. Jadwigi Śląskiej, św. Stanisława Kostki, św. Maksymiliana Kolbe, bł. Edmunda Bojanowskiego i bł. Karoliny Kózkówny. W ten sposób można było obejrzeć sceny min: Objawienia św. Barbary oraz Maryi, jakich doświadczył św. Stanisław Kostka, męczeńskiej śmierci bł. Karoliny Kózkówny czy św. Maksymiliana Kolbe a także beatyfikację Edmunda Bojanowskiego przez św. Jana Pawła II.  Dodatkowo przy każdej ze świętych postaci jej biografię odczytywał lektor, ucharakteryzowany na Wielkiego Kronikarza - bł. Wincentego Kadłubka. W inscenizacji przedstawione zostały również sceny z historii naszej Ojczyzny jak np. rozbiory Polski.

    Po części artystycznej barwny korowód wyruszył ulicami naszego miasta, aby manifestować świadectwo wiary oraz duchową łączność z tymi, którzy już są w niebie. Przemarszowi towarzyszyły śpiewy i tańce religijne. W tej świętej procesji udział wzięły dzieci i młodzież, które bardzo chętnie poprzebierały się za świętych i błogosławionych Kościoła katolickiego oraz licznie zgromadzeni wierni.

    Po powrocie do kościoła odprawione zostało nabożeństwo różańcowe, podczas którego modlitwę na różańcu prowadziły dzieci, które wcieliły się w religijne postacie. Następnie sprawowana była msza święta, której przewodniczył ks. proboszcz.

    Po Liturgii eucharystycznej w Oratorium św. Józefa odbył się „Bal Wszystkich Świętych” dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców, w którym to czasie nie brakowało wspólnych śpiewów, tańców i zabaw.  

Obejrzyj galerię zdjęć.

 

    20 października odbył się XXV Przegląd Piosenki Religijnej w Gorzycach, tym razem pod hasłem: „Radośni w Duchu Świętym”. Ideą przeglądu jest popularyzacja piosenki religijnej, wspólna modlitwa oraz propagowanie działalności scholi i parafialnych zespołów muzyczno-wokalnych. Pośród licznych zespołów i wykonawców, udział w tym muzycznym wydarzeniu wzięły także dziewczynki z naszej dziecięcej scholi, które jako zespół „Owieczki św. Józefa”, wykonały dwa utwory: „Pan jest Pasterzem moim” oraz „Każdy może być świętym”. Dodatkowo wielu członków z naszej młodzieżowej oazy weszło w skład międzyparafialnego zespołu Effata, który prezentując się na scenie wykonał utwory: „Ogień” oraz „Psalm 126”. Nasi wykonawcy, zarówno dziecięcy jak i młodzieżowi ukazali na scenie wysoki poziom muzyczny, za co otrzymali zasłużone brawa.

    Podczas przerw między poszczególnymi zespołami prowadzone były różne konkursy dla uczestników oraz przybyłych gości i słuchaczy. Organizatorzy zadbali również o dobrą zabawę ubogacając program o różnorodne gry, zabawy i tańce.

    Uczestników przeglądu odwiedził bp Krzysztof Nitkiewicz. Podziękował młodym oraz ich opiekunom za muzyczne zaangażowanie w parafiach, które służy umacnianiu wiary i budowaniu wspólnoty.

    Na zakończenie przeglądu wystąpił na estradzie Adam Bubik, polsko-czeski muzyk i piosenkarz z Zaolzia. Na rynku muzycznym już od wielu lat znany jest i działa jako lider muzyki uwielbienia.

Obejrzyj galerię zdjęć.

    Pięknie wpisały się w naszą parafię obchody jubileuszu 100-lecia działalności niżańskiego harcerstwa.

    W sobotę, 15 września, główne uroczystości harcerskiego święta rozpoczęła msza św. w naszym sanktuarium, której przewodniczył bp Krzysztof Nitkiewicz, w koncelebrze z kapłanami z dekanatu oraz kapelanami harcerstwa. We wspólnej modlitwie uczestniczyli przedstawiciele władz parlamentarnych, wojewódzkich i miejskich, instruktorzy i wychowawcy niżańskiego hufca oraz zuchy, harcerze i harcerki ze wszystkich drużyn.

    Niżańscy harcerze wsławili się w walkach o wolność Ojczyzny i wnieśli znaczący wkład w wychowanie patriotyczne wielu pokoleń. Biskup Sandomierski podkreślił to także w swojej homilii, mówiąc, że harcerze z Niska zapisali wiele chwalebnych kart historii Kościoła i Polski.

    Na zakończenie Eucharystii  Dariusz Wasyl - komendant hufca wręczył biskupowi statuetkę krzyża harcerskiego w podziękowaniu za przyjaźń i współpracę.

    Dalsza część obchodów kontynuowana była na niżańskim rynku, gdzie odbył się uroczysty apel. Poświęcono i odsłonięto tablicę upamiętniającą 100-lecie harcerskiej działalności na Ziemi Niżańskiej.

Obejrzyj galerię zdjęć.

    7 września, w I piątek miesiąca, wspólnota ministrantów uczestniczyła w uroczystej celebracji, połączonej z nadaniem nowych posług do służby przy ołtarzu Jezusa Chrystusa. Nabożeństwo sprawowane było wieczorem o godz. 19.00 w „Domku Nazaretańskim”. Na liturgii, której przewodniczył ks. Adrian, obok ministrantów, zgromadzili się: kleryk Jarosław, ceremoniarze, oaza młodzieżowa oraz rodzice i rodzeństwo naszych ministrantów.

    Młodzi chłopcy zostali powołani do kolejnych stopni ministranckiej służby Bożej: choralistów, ministrantów księgi i ministrantów Słowa Bożego.

    Na zakończenie wszyscy zgromadzeni otrzymali dar szczególnego błogosławieństwa.

Obejrzyj galerię zdjęć.

    1 września, blisko 100 osób z powiatu niżańskiego, wzięło udział w pieszej pielgrzymce z Sanktuarium św. Józefa w Nisku do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej i Pocieszenia w Radomyślu nad Sanem. Pątniczy szlak, głównie dzięki solidnemu zaangażowaniu utalentowanej młodzieży, naznaczony został bogactwem symboliki osób i wydarzeń, akcentujących przede wszystkim wielki jubileusz narodowy – 100 lecie odzyskania niepodległości oraz rocznicę wybuchu II wojny światowej.

    W celu wzmocnienia przekazu, na trasie pielgrzymki, odgrywane były sceny odnoszące się do osób i wydarzeń, ściśle związanych z Kościołem w Polsce i naszą Ojczyzną. Uczestnicy wcielali się min. w role: bł. ks. Jerzego Popiełuszki, kard. Stefana Wyszyńskiego, św. Jana Pawła II czy św. Maksymiliana Kolbe; a zatem polskich bohaterów, którzy w sercu zawsze pielęgnowali miłość do Ojczyzny, działając na rzecz jej wolności i zabiegając o należytą godność dla rodaków, płacąc przy tym niekiedy wysoką cenę. Przypominały o tym rekonstrukcje takich wydarzeń jak porwanie, pobicie i utopienie w rzece ks. Popiełuszki, postrzelenie Jana Pawła II czy aresztowanie o. Maksymiliana i jego „obozowe” życie, zwieńczone najpiękniejszym gestem miłości – ofiarowania życia za bliźniego.

    Ostatni etap drogi naznaczony był naszą tradycyjną polską religijnością, co zostało podkreślone poprzez charakterystyczne polskie pieśni oraz stroje ludowe, w jakie przyodziała się część uczestników. Pielgrzymkowa kolumna przybrała wówczas wyjątkowo malownicze i radosne oblicze.

    Do Sanktuarium Maryjnego w Radomyślu uczestnicy wchodzili w barwnym szpalerze powiewających flag: maryjnych i państwowych, serdecznie witani przez ks. proboszcza Józefa Turonia i ks. wikariusza Łukasza Szewczyka. Wspólna Eucharystia w bliskości Maryi, w Jej wizerunku Matki Bolesnej i Pocieszenia, zwieńczyła to Boże dzieło. Na zakończenie ks. kustosz podziękował pielgrzymom za przybycie i wspólną modlitwę, natomiast ks. Adrian Kalek wyraził wdzięczność w imieniu wszystkich uczestników za otwartość, gościnność i życzliwość, składając je na ręce ks. Proboszcza. Podziękował również pielgrzymom za ich obecność oraz za ogromne zaangażowanie na rzecz tej inicjatywy.

    Pielgrzymka dostarczyła wszystkim uczestnikom wiele patriotycznych i duchowych wrażeń, ożywiających serca i przynoszących wiele satysfakcji z faktu bycia Polakiem i chrześcijaninem.

Ta pielgrzymka była dla mnie ogromnie pozytywnym doznaniem. Dzięki niej umocniłam swoją wiarę zarówno w Boga, jak i w człowieka. Zobaczyłam, jak ludzie potrafią okazywać sobie życzliwość i pomoc, czasami nawet wobec ludzi zupełnie obcych. Miałam także zaszczyt odegrania postaci Czarnej Madonny podczas sceny Ślubów Jasnogórskich. Kiedy ujrzałam wchodzących do kościoła pielgrzymów, którzy z sympatią ale i wzruszeniem na twarzy spoglądali na mnie, w moim sercu zrodziła się wielka radość. W tamtym momencie poczułam, że Maryja jest szczególnie blisko i otacza mnie płaszczem swojej opieki. Uradowałam się, że swoją osobą mogłam ukazać ludziom piękno samej Maryi, Królowej Polski – dzieliła się swoimi przeżyciami Julia.

    Warto odnotować również, że w pielgrzymce wzięła udział naprawdę liczna grupa młodzieży a także całe rodziny, nawet z małymi dziećmi. Na trasie liczącej blisko 35 km. to naprawdę wyczyn godny pochwały.

Obejrzyj galerię zdjęć.

Copyright © 2012. All Rights Reserved.