Rys historyczny

Nisko wraz z przysiółkami od XV w. należało do parafii Bieliny , a od XIVw. do końca XIXw. do parafii Racławice. W listopadzie 1889r. właściciele Niska, Maria i Oliwier Resseguier otworzyli urządzoną własnym kosztem kaplicę. Dzięki ich staraniom w 1890r. zawiązał się Komitet budowy kościoła. Budowę kościoła w Nisku rozpoczęto w 1892r., a zakończono w 1896r. Dnia 16 października 1896r. kościół został poświęcony i oddany do użytku wiernych. Biskup Sufragan Przemyski Józef Fischer 10 czerwca 1901r. konsekrował kościół pod wezwaniem św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Marii Panny. Był on jednak nadal zależny od parafii Racławice, chociaż kuria biskupia w Przemyślu reskryptem z dnie 8 marca 1907r. upoważniła Księdza Ekspozyta w Nisku do wykonywania wszystkich czynności parafialnych dla mieszkańców Niska.

Po wybuchu I wojny światowej 18 X 1914r. podczas ostrzeliwania, Niska spłonął dach kościoła. Nabożeństwa odprawiano w sali Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół".
Obudowę rozpoczęto w 1919r. a zakończono w 1922r. według planu inż. arch. Majers- kiego z Przemyśla. Wiosną 1923r. kościół został ponownie konsekrowany. W 1925r. utworzono beneficjum aktem darowizny części dóbr Maksymiliana Franckego na rzecz kościoła.
Erekcja parafii Nisko nastąpiła 27 września 1928r. dekretem wydanym przez Ordynariusza Przemyskiego Anatola Nowaka. W czasie II wojny światowej parafia straciła cztery dzwony zarekwirowane przez Niemców na cele wojenne. Dwa nowe dzwony sprawiono w 1950r., trzeci największy 1996r. Ołtarze boczne ufundowano w 1953r. W 1968r. z parafii zostały wydzielone Malce, gdzie powstała parafia p.w. Królowej Polski, a w 1984r. wydzielono Warchoły i powstała parafia p.w. św. Jana Chrzciciela. W latach 1974 -78 przeprowadzono częściowo remont kościoła.
W 1986r. na osiedlu Moskale wybudowano kaplicę p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

25 marca 1992r. decyzją Ojca Świętego Jana Pawła II nastąpiła reorganizacja diecezji Polskich. Dekanat niżański należy odtąd do Diecezji Sandomierskiej.

Dekretem z dnia 31 sierpnia 1998 r. Biskup Sandomierski Wacław Świerzawski erygował w Nisku Sanktuarium św. Józefa Opiekuna Rodzin. Powstało też Bractwo św. Józefa - DOM – skupiające ojców zatroskanych o świętość swoich rodzin i pragnących szerzyć kult św. Józefa.

 

 

W wielkim, jubileuszowym roku odkupienia, wybudowano obok Sanktuarium kaplicę Matki Bożej, „Domek Nazaretański” gdzie króluje Maryja z Nazaretu, gromadząca matki proszące o dar macierzyństwa i matki modlące się za swoje dzieci.

 

 

W niżańskim sanktuarium otacza się szczególną troską rodziny dotknięte problemem alkoholowym. Poleca się je Bogu za wstawiennictwem św. Józefa. Prowadzona jest tutaj księga trzeźwości, do której wpisują się osoby deklarujące okresową lub całkowitą abstynencję od napojów alkoholowych. Natomiast inicjatywą trzeźwościową w wymiarze diecezjalnym są coroczne pielgrzymki Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, odbywające się 1 maja. Powierzane jest wówczas św. Józefowi dzieło trzeźwości narodu polskiego.

Okolicznościowe Msze św. ku czci św. Józefa sprawowane są w każdy piątek. Modli się wówczas w intencjach, przedstawionych w księdze próśb i podziękowań. Natomiast w pierwsze soboty miesiąca odbywają się czuwania modlitewne w intencjach polecanych w danym miesiącu: w styczniu - za rodziny oczekujące dziecka i błagające o potomstwo; w lutym - za narzeczonych; w marcu - za błagających o trzeźwość najbliższych; w kwietniu - za ojców zatroskanych o uświęcenie swojej rodziny; w maju - za matki proszące o Boże błogosławieństwo dla rodziny; w czerwcu - za rodziny, w których brak zgody i pokoju; w lipcu - za osoby samotne, wdowy i wdowców; w sierpniu - za starsze małżeństwa; we wrześniu - za młode małżeństwa; w październiku - za chorych i cierpiących; w listopadzie - za opłakujących śmierć najbliższych; w grudniu - za żyjących w związkach niesakramentalnych.

Św. Józef patronem

Dlaczego mieszkańcy Niska zaczęli uciekać się do św. Józefa jako swego patrona i opiekuna? Dlaczego jego wezwanie nosi tutejsza fara, podniesiona do rangi sa nktuariu m diecezjalnego? - Z pewnością wpłynął na to fakt, że na przełomie XIX i XX wieku kult św. Józefa był niezwykle żywy w całym Kościele - zauważa ks. Marian Balicki, kustosz niżańskiego sanktuarium. Kapłan przypomina, iż 8 grudnia 1870 r. papież Pius IX ogłosił Świętego patronem Kościoła powszechnego, natomiast w roku 1889 Leon XIII wydał encyklikę o św. Józefie Quamquam pluries.

O rozwoju kultu św. Józefa w Nisku świadczy namalowanie obrazu z wizerunkiem Świętego i umieszczenie go w ołtarzu głównym fary. Autorem dzieła, powstałego w 1937 r., jest Ka rol Rutkowski. Artysta ukazał św. Józefa jako mężczyznę w sile wieku, idącego za Jezusem. Odnowiony obraz został pobłogosławiony przez Jana Pawła II podczas jego pobytu w Krośnie w 1997 r. Niżańską tradycją stało się zasłanianie owego wizerunku przy dźwiękach melodii pieśni "Szczęśliwy, kto sobie patrona Józefa ma za opiekuna".


Mieszkańcy Niska czcili św. Józefa jako patrona parafii i opiekuna rodzin. Wyrazem tego kultu były nabożeństwa, nowenny i odpusty. Szczególnie podniośle obchodzono odpust w uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP, czyli 19 marca. Poprzedzano go nowenną, rekolekcjami, czterdziestogodzinnym nabożeństwem z wystawieniem Najświętszego Sakramentu i spowiedzią św. Z czasem zaczęto obchodzić liturgiczne wspomnienie św. Józefa Robotnika, przypadające 1 maja. Także i ono stało się dniem odpustu parafialnego.

- Po przyjściu do Niska zastanawiałem się, jaką drogę duszpasterską obrać. Doszedłem do wniosku, iż będzie to droga św. Józefa. Od tamtej pory przyświeca nam zawołanie: "Św. Józefie, prowadź" - mówi ks. Marian Balicki, pełniący funkcję proboszcza niżańskiej parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP od 5 lipca 1992 r. Duszpasterz akcentuje, że Święty jest patronem szczególnym, do którego uciekano się zawsze w trudnych czasach. Wszak to on niegdyś żywił i bronił Chrystusa, a dziś pełni tę samą rolę wobec Jego Mistycznego Ciała, jakim jest Kościół.

Modlitwa przy relikwiach

Drugą patronką parafii jest św. Jadwiga Śląska, której relikwie znajdują się w sanktuarium. Jej imię przyjęła wspólnota matek, modlących się w intencji swoich dzieci. Spotykają się w każdy piątek, polecając Bogu prośby i podziękowania. Obraz Świętej, otaczającej Nisko płaszczem opieki, namalowała w roku 1998 Elżbieta Boukourbane.

- Mamy także relikwie św. Faustyny Kowalskiej - informuje Ksiądz Proboszcz, mówiąc o kulcie Bożego Miłosierdzia na niżańskiej ziemi. Jego rozwój uwidocznił się w roku 1997, kiedy to uroczyście odnowiono akt oddania miasta Sercu Jezusowemu. Owo wydarzenie poprzedził Rok Miłosierdzia, podczas którego całe rodziny oddawały cześć Jezusowi Miłosiernemu. Natomiast podczas uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa w 2006 roku rozpoczął się Rok Jubileuszowy, którego ukoronowaniem były obchody stulecia powierzenia Niska Bożemu Sercu przez Ressequierów.

Ku nowej ewangelizacji

- Jezus pragnie uświęcać każdego człowieka, jednocząc nas we wspólnotę Kościoła. Stąd wynika zadanie budowania sanktuarium Boga w ludzkich sercach. Wypełniamy je w różny sposób, a jednym z nich jest tworzenie parafialnych wspólnot, gdzie można duchowo dojrzewać - zauważa Ksiądz Kustosz. Kapłan stwierdza, iż parafia jest wspólnotą wspólnot, zarówno tych rodzinnych, jak i grup rozwijających swoje charyzmaty. Przy niżańskim sanktuarium istnieje ich około trzydziestu, wśród nich Towarzystwo Kultury Chrześcijańskiej "Logos", parafialna "Caritas", Akcja Katolicka, Franciszkański Zakon Świeckich, Arcybractwo Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa, wydawane jest pismo "Dokąd idziesz".

- Przyznam, że jestem człowiekiem wielkiego niepokoju. Widzę wiele spraw, które należy podjąć - akcentuje ks. Marian Balicki, podkreślając wagę zagadnienia ewangelizacji. Swoje przemyślenia na ten temat zawarł w wydanej drukiem dysertacji doktorskiej Ku nowej ewangelizacji parafii. Na przykładzie sanktuarium św. Józefa Opiekuna Rodzin w Nisku widać, że wielką rolę w tej materii odgrywa działalność kulturalna. Organizowane są Tygodnie Kultury Biblijnej, przeglądy piosenki religijnej oraz kolęd, a duszpasterz - będący poetą - pisze przepiękne wiersze.

- Chciałbym ci Boga dać / jak Jezus / pocałunkiem otwartych ramion / i serca - czytamy w jednym z utworów ks. Balickiego. Ów wysiłek niesienia Chrystusa został dostrzeżony na szerokim forum, czego przejawem było zakwalifikowanie do finałowej dwunastki ogólnopolskiego konkursu "Proboszcz Roku 2004". Od tamtego czasu realizowane są kolejne inicjatywy w parafii, których mottem jest wspomniane już zawołanie: "Św. Józefie, prowadź".

Wykorzystano fragmenty artykułu PIOTRA JACKOWSKIEGO

Światowy Zjazd Absolwentów KUL

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 2

Wczoraj 6

Ostatni tydzień 13

Ostatni miesiąc 53

Wszystkich 92432

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Copyright © 2012. All Rights Reserved.