czynna od poniedziałku do piątku w godz.1630 - 1730
w sobotę w godz.730 - 830
W sprawach pilnych poza wyznaczonym czasem.

Tel./fax.(0 - 15) 841-20-14 - kancelaria oraz Ks. Proboszcz Kazimierz Hara

Kapelan szpitala - ks. Robert Zacharz - tel. 791939009

 

Chrzest

Termin:

Jeśli nie ma przeszkód - każda niedziela o godz. 1030.

Dokumenty potrzebne do spisania aktu chrztu:

 • akt urodzenia dziecka
 • świadectwo ślubu kościelnego rodziców
 • zaświadczenie z parafii zamieszkania, że dana osoba może pełnić funkcję matki lub ojca chrzestnego
 • dane chrzestnych (imię i nazwisko, wiek, wyznanie, adres zamieszkania)

Chrzestni

Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

 • jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu
 • ukończył 16 lat
 • jest katolikiem, bierzmowanym i prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić (osoba żyjąca w związku niesakramentalnym nie może pełnić funkcji chrzestnego)
  jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej.
 • nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

Rzeczy potrzebne do chrztu:

 • gromnica
 • biała szatka.

Czas zgłoszenia

 • Zwykle najpóźniej na 2 tygodnie przed chrztem. Koniecznie jednak skontaktuj się z kancelarią parafialną i dopytaj o szczegóły.

Sakrament Małżeństwa:

Dokumenty potrzebne do spisania protokołu przedślubnego i do wygłoszenia zapowiedzi:

 • Dowód osobisty;
 • Świadectwo chrztu (dotyczy osoby ochrzczonej poza parafią);
 • Świadectwo bierzmowania (dotyczy osoby bierzmowanej poza parafią);
 • Świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej w zakresie:

           - Szkoły Podstawowej;
           - Gimnazjum;
           - Szkoły zawodowej lub średniej.

 • Świadectwo ukończenia katechizacji przedmałżeńskiej (tzw. "kurs przedmałżeński", czyli dwuletni cykl 25 katechez w ramach katechezy parafialnej), lub indeks formacji religijnej (obowiązujący od 2000 r.);
 • Świadectwo ukończenia katechezy przedślubnej dla narzeczonych (zaświadczenie o odbyciu 5-ciu spotkań w Poradni Przedmałżeńskiej);
 • Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (Ważne do 3 miesięcy przed datą ślubu);
 • Wdowcy i wdowy - świadectwo zgonu współmałżonka, względnie dekret wdowieństwa;
 • W przypadku zaistnienia przeszkody należy dostarczyć dokument z Kurii Metropolitarnej (dyspensę);
 • Narzeczeni zgłaszają się do Kancelarii Parafialnej około 3 miesiące przed planowanym ślubem;

Przed ślubem należy dostarczyć:

 • "Świadectwo wygłoszenia zapowiedzi" z parafii, do której była przekazana "Prośba o wygłoszenie zapowiedzi".
 • Poświadczenie odbytych dwóch spowiedzi.

Sakrament Pojednania podczas każdej Mszy Św.

Niedziela - godz.730, 900, 1030, 1200, 1800
Święta
państwowo zniesione - godz.730, 900, 1030, 1800
Codziennie - godz.630, 1800
I Czwartek i I Piątek miesiąca - godz. 1700- 1800

 

 

 

Plan wizyty
duszpasterskiej


 

 

 

 

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 46

Wczoraj 32

Ostatni tydzień 313

Ostatni miesiąc 1459

Wszystkich 80341

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Copyright © 2012. All Rights Reserved.