W dniach 8-15 kwietnia przeżyliśmy, jako wspólnota parafialna, szczególnie błogosławiony czas – Misje Święte. Przez ten, obfitujący w Bożą łaskę, okres przeprowadzili nas ojcowie redemptoryści – o. Ireneusz Homoncik oraz o. Józef Szczecina.

    Rozpoczęcie Misji Świętych nastąpiło 8 kwietnia – w Uroczystość Miłosierdzia Bożego – na Mszy św. o godz. 7.30. Podczas tej inauguracyjnej Eucharystii dokonano ceremonialnej intronizacji Paschału i Ewangeliarza – jako symboli obecności Chrystusa. Ks. Proboszcz nałożył ojcom misjonarzom stuły misyjne, którym to gestem symbolicznie powierzył władzę nad parafią. Przez całą Niedzielę Miłosierdzia kaznodzieje, prowadząc wiernych przez karty Starego i Nowego Testamentu, ukazywali zasadniczą prawdę: „Bóg kocha człowieka!”.

    Kolejny dzień misji zbiegł się z Uroczystością Zwiastowania Pańskiego. Stanęliśmy wówczas jako wspólnota w bliskości Matki Chrystusa, którą Bóg zachował od wszelkiego grzechu; stanęliśmy ze swoimi grzechami. O. Ireneusz uświadomił nam potęgę zła, jaką potrafi kryć w sobie nieposłuszeństwo Bogu oraz ukazał destrukcyjny wpływ tej postawy na życie indywidualne i społeczne. Drugi dzień zakończył się maryjnym rozważaniem, połączonym z Apelem Jasnogórskim.

    Charakterystycznym elementem trzeciego dnia było nabożeństwo pojednania, celebrowane przez ks. Proboszcza. O. Józef podczas kazania, na fundamencie przypowieści ewangelicznej o synu marnotrawnym uwypuklił ogrom Bożego Miłosierdzia. Zachęcał do zapatrzenia się w kochającego Ojca i dzięki temu kształtować się w cnocie ludzkiego przebaczenia. Istotnym komponentem nabożeństwa był gest wyciągniętej do bliźniego dłoni. Jako pierwszy wykonał go ks. Proboszcz, poprzedzając słowami przeprosin, jeśli kogokolwiek swoim słowem lub decyzją uraził.

    Czwarty dzień również mocno naznaczony był Bożym Miłosierdziem, które obficie rozlewało się na ludzkie serca w sakramencie pokuty i pojednania. Ten, jak również poprzedni misyjny dzień kończyły się szkołą modlitwy.

    Od poniedziałku do środy swoje spotkania stanowe miały dzieci ze szkoły podstawowej oraz młodzież z Gimnazjum, Liceum i RCEZ w ramach szkolnych rekolekcji. Ojcowie ukazali młodemu pokoleniu bogactwo Bożych wartości, które na ich etapie życia są najcenniejsze.

    Piątego dnia mieliśmy możliwość publicznego opowiedzenia się za Chrystusem, poprzez podejście i świadome przyłożenie swojej dłoni do krzyża. Natomiast podczas nabożeństwa wieczornego wspólnie zanosiliśmy przed Najświętszym Sakramentem modlitwę o uzdrowienie z ran grzechu.

    W szóstym dniu gromadziły się w kościele przede wszystkim całe rodziny, gdzie małżonkowie odnawiali śluby małżeńskie a następnie w gronie najbliższych podchodzili do kapłanów po, specjalne dla rodziny, błogosławieństwo Boże. W piętek swoją mszę, połączoną z sakramentem namaszczenia chorych, miały osoby cierpiące. Te, które nie mogły zgromadzić się w świątyni, przyjęły kapłanów z posługą sakramentalną w swoich domach.

    Siódmego dnia wszystkie stany naszej wspólnoty parafialnej zostały oddane pod opiekę Matki Najświętszej. W tym maryjnym dniu swoje nabożeństwo miały także najmłodsze dzieci, również te wzrastające pod sercem matki. Wszystkie maluchy przyjęły błogosławieństwo od misjonarzy na dalsze życie w godności dzieci Bożych. 

    Ostatni dzień Misji - do południa ojcowie misjonarze posilali nas Bożym Słowem. W godzinie Miłosierdzia została odprawiona uroczysta Msza święta na zakończenie Misji Świętych, którą celebrował ks. Proboszcz - dr Kazimierz Hara. Rozpoczęcie Eucharystii nastąpiło na zewnątrz świątyni, gdzie ojcowie dokonali poświęcenia parafialnego Krzyża Misyjnego oraz wszystkich krzyży, które wierni przynieśli ze sobą. Kapłani i siostry zakonne ucałowali przyświątynny Krzyż Misyjny, a następnie wszyscy procesyjnie weszli do wnętrza kościoła na dalsze sprawowanie liturgii.

    W ostatnim misyjnym kazaniu o. Józef zaszczepiał w nas świadomość bliskości Chrystusa i jego wpływu na nasze życie.

„Siostry i bracia zapamiętajcie! Nie jesteście sami na tej ziemi. Jest z wami Jezus Chrystus, żyjący i zmartwychwstały. On was chce tu, w tej świątyni karmić, z tego ołtarza. On tu was chce umacniać, rozgrzeszać i wlewać w serca nadzieję. Żyjcie więc jego nauką! Żyjcie jak chrześcijanie na ziemi!” - wołał, z właściwą sobie wrażliwością serca kaznodzieja

    Tę Chrystusową bliskość wyrazili wszyscy zgromadzeni podczas wypowiadania słów „Credo”, w połączeniu z gestem uniesionej dłoni, trzymającej poświęcony krzyż. Na zakończenie Mszy św. popłynęły wzajemne słowa wdzięczności: ks. Proboszcza i parafian w stronę ojców misjonarzy, za wszelkie dobro jakie przez ich pośrednictwo dokonało się w całej naszej wspólnocie parafialnej. Ojcowie zaś podziękowali wszystkim, którzy wzięli udział w tym Bożym przedsięwzięciu oraz za wszelką życzliwość, jakiej doświadczyli podczas swojego pobytu w Nisku.

    Zwieńczenie całego świętego czasu dokonało się w akcie błogosławieństwa, którego udzielili wspólnie: Misjonarze swymi misyjnymi krzyżami oraz ks. Proboszcz kapłańskimi dłońmi.

Obejrzyj galerię zdjęć.

           

Copyright © 2012. All Rights Reserved.