W Imię Boga wszechmogącego w Trójcy Świętej Jedynego
My, mieszkańcy Ziemi Niżanskiej…
ogłaszamy z mocą, że jedynym Panem naszego miasta, całej Ziemi Niżańskiej, naszych rodzin i każdego z nas jest Jezus Chrystus – Król Chwały, nasz jedyny Zbawiciel i Nauczyciel życia”
- wybrzmiewało podniośle przed dwudziestu laty – 14 lipca 1997 roku – z ust przedstawicieli całej niżańskiej społeczności.

    26 listopada w Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, ku wzniosłej pamięci powyższego wydarzenia, dokonano uroczystego ponowienia Aktu Zawierzenia naszego miasta i jego mieszkańców Chrystusowi – Królowi.

    Godne preludium do przeżywania tegoż Jubileuszu stanowiła wieczorna Adoracja i Uwielbienie Najświętszego Sakramentu w Wigilię Uroczystości Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata prowadzona przez wspólnotę Odnowy w Duchu Świętym i jej opiekuna - ks. Zbigniewa.

    Centralne obchody rozpoczęły się mszą świętą niedzielną o godz. 12.00, której przewodniczył i wygłosił kazanie ks. Proboszcz – dr Kazimierz Hara. Kaznodzieja już na początku swojej homilii wskazał na Chrystologiczny fundament naszego życia, mówiąc:

Dzisiaj chcemy sobie uświadomić że nasze życie zmierza ku Chrystusowi, nasze praktyki religijne, nasze trwanie w Kościele, nasze powołanie i nasza praca.”

    Po zakończonej Eucharystii w ceremonialnym przemarszu wierni wraz z duszpasterzami przeszli pod figurę Jezusa Chrystusa – Zbawiciela Świata i Króla. Na miejscu, w obecności kapłanów, przedstawicieli władz miasta, wspólnot parafialnych oraz pozostałych mieszkańców słowami Aktu Intronizacyjnego ks. Proboszcz ponowił przyjęcie dla miasta i jego obywateli Jezusa Chrystusa jako Pana i Króla. Wszyscy zgromadzeni wokół Chrystusowej Figury przypieczętowali ten Akt strzelistymi słowami:

Króluj nam Chryste!
Chryste nasz Królu, dziękujemy!
Chryste nasz Królu, przyrzekamy!

Obejrzyj galerię zdjęć.

Copyright © 2012. All Rights Reserved.