21 września odbyła się w naszej parafii I Diecezjalna Pielgrzymka Mężczyzn. Do naszego Sanktuarium przybyli mężczyźni z terenu całej diecezji sandomierskiej, aby modlić się o błogosławieństwo i potrzebne łaski, potrzebne do realizacji stanu swego powołania. Swoją obecność zaznaczyły męskie wspólnoty religijne, jak Rycerze Kolumba czy Bractwo św. Józefa.

   Spotkanie zostało zainicjowane nabożeństwem, które poprowadził ks. Proboszcz Kazimierz Hara. Następnie prelekcję formacyjną, zatytułowaną „Być mężczyzną” wygłosił prof. Stanisław Słowiński. Prelegent przypomniał, jak ważna jest świadomość własnej tożsamości u współczesnego mężczyzny. Opierając się na przykładzie św. Józefa wskazał na konkretne zadania, stawiane przez Boga przed mężczyzną:

   „Główne cechy dojrzałego mężczyzny to: opiekuńczość, odpowiedzialność za rodzinę, etykieta, czyli szacunek wobec kobiet oraz wewnętrzna duchowa siła, która ma pokonywać codzienne trudności.” – podkreślał prof. Słowiński

   Centrum całego wydarzenia stanowiła Msza św., sprawowana przez ks. bpa Krzysztofa Nitkiewicza, w koncelebrze, licznie przybyłych z naszej diecezji, kapłanów. Biskup w homilii zaznaczał, że bycie mężczyzną, podobnie jak każde powołanie, jest zaproszeniem do współpracy z Bogiem, a jednocześnie stanowi drogę do świętości. Przestrzegał też przed czyhającym niebezpieczeństwem, mówiąc: „nawet najpiękniejsze powołanie można zniszczyć, zaprzepaścić, zdradzić. Współistnieje ono bowiem w nas z różnymi ułomnościami, z grzechem”.

   Pielgrzymkę zakończyła wspólna agapa, podczas której pięknie przygrywała kapela ludowa. Dzięki uprzejmości i życzliwości naszych parafian i ludzi dobrej woli można było się wzmocnić gorącym posiłkiem i słodkimi wypiekami.

Obejrzyj galerię zdjęć..

 

    W sobotę, 21 września, w kościele seminaryjnym pw. św. Michała Archanioła w Sandomierzu, miało miejsce błogosławieństwo nowych ceremoniarzy i animatorów Liturgicznej Służby Ołtarza. W tym gronie znaleźli się również animatorzy z naszej parafii: an. Tomasz i an. Łukasz. Ceremonia, w sposób uroczysty, zakończyła całoroczną formację, realizowaną w ośrodku rekolekcyjnym w Radomyślu n. Sanem.

   Mszy świętej, podczas której dokonano obrzędu błogosławieństwa, przewodniczył ks. bp Krzysztof Nitkiewicz. Koncelebrowali w niej księża przełożeni z WSD Sandomierz oraz księża opiekunowie wspólnot ministranckich.

   Pasterz diecezji podczas kazania uwrażliwiał młodych chłopców na potrzebę dbałości o życie duchowe. Po homilii nowi ceremoniarze i animatorzy podczas uroczystej przysięgi przed biskupem przyrzekli gorliwie i sumiennie wypełniać powierzone im obowiązki.

   Na zakończenie wydarzenia w refektarzu seminaryjnym wręczone zostały animatorom dyplomy, potwierdzające osiągnięcie najwyższego stopnia formacji ministranckiej.

Obejrzyj galerię zdjęć..

    W sobotę, 7 września, ponad stuosobowa grupa pątników wzięła udział w pieszej pielgrzymce z Niska do Radomyśla nad Sanem. Ten pątniczy szlak łączy ze sobą dwa Sanktuaria: św. Józefa - Oblubieńca NMP w Nisku oraz Matki Bożej Bolesnej i Pocieszenia w Radomyślu nad Sanem. W tej wędrówce do Maryi, obok naszych parafian, uczestniczyli również goście  z okolicznych parafii, ale także pochodzący z dalszych części naszej diecezji, a nawet spoza niej, jak np. pielgrzymi z Leżajska czy Krakowa.

    Tegoroczne pielgrzymowanie oparte i realizowane było na kanwie starotestamentalnej Księgi Wyjścia. Z tego tytułu lud pątniczy utożsamił się z „narodem wybranym”, który przed wiekami wyszedł z niewoli Egipskiej do Ziemi Obiecanej. Uczestnicy byli również świadkami inscenizacji scen opisanych w Piśmie Świętym, min. ucisku Izraelitów przez Faraona, powołania Mojżesza przez Boga w krzewie gorejącym, przejścia przez wody Morza Czerwonego czy objawienia i przekazania ludowi Boskiego prawa Dekalogu. Licznie uczestnicząca w tym przedsięwzięciu młodzież, upiększała wydarzenia swoim śpiewem, w tym ujmująco wykonanymi pieśniami tematycznymi, jak: „Oto ja, poślij mnie” czy „Kantyk Mojżesza”.

    Pątnicy naocznie przekonali się o tym, jak kroczenie drogą Bożych Przykazań mocno osadzone jest i związane z Miłością Boga i drugiego człowieka. Tej miłości sami doświadczyli w postaci Bożej troski i błogosławieństwa, jak również ogromnej życzliwości i ciepła napotkanych na trasie kapłanów wraz z parafianami z Pysznicy, Jastkowic czy Woli Rzeczyckiej.

    „Na pielgrzymce do Radomyśla byłam po raz drugi. W moim doświadczeniu nigdzie jeszcze nie spotkałam tyle radości i uśmiechu od drugiego człowieka, jak na tej pielgrzymce. Pomimo zmęczenia i dającego się we znaki bólu, szczególnie na ostatnich kilometrach, widziałam w ludziach tę niezwykłą radość. Radość, co do której nie miałam wątpliwości, że płynie od Najwyższego. Było to dla mnie niesamowite przeżycie i umocnienie duchowe. Naprawdę zobaczyłam Boga w drugim człowieku. Łączność z Maryją na trasie pielgrzymowania i u jej celu pomogły mi umocnić więzi z Nią, które nieco ostatnio zaniedbałam. Dziękuję Bogu za ten wyjątkowy czas.” - podkreślała Agata z Racławic, będąca „mocnym ogniwem” grupy muzycznej.

    Podczas pielgrzymowania nie zabrakło również akcentów powołaniowych: modlitwy w tej intencji oraz konferencji na temat powołań do służby Bożej, przeprowadzonej przez s. Barbarę.

    Pielgrzymkę zakończyła, wspólna z mieszkańcami Radomyśla, Eucharystia, której przewodniczył kustosz – ks. Józef Turoń. Wyraził on swoją wdzięczność, za kontynuację tej najdłuższej do Radomyśla pielgrzymki, którą zapoczątkował przed laty, tragicznie zmarły w tym roku, ś.p. ks. Marian Balicki.

Obejrzyj galerię zdjęć.

    W piątek, 21 czerwca, dzieci i młodzież, zrzeszeni w naszych wspólnotach parafialnych, przeżyły swoją „Agape”. Ministranci, oaza Dzieci Bożych oraz młodzież z Ruchu Światło-Życie, wraz ze swoimi opiekunami, radośnie dziękowali Bogu za cały, obfitujący w łaski, rok formacyjny.

    Spotkanie rozpoczęło się o godz. 16.00 od zawiązania kręgu wspólnoty oraz prezentacji poszczególnych grup. Następnie wszyscy wzięli udział w nabożeństwie oraz mszy św. w kościele, aby potem przejść do Oratorium, i tam w śpiewie i tańcu uwielbiać Boga. Nie zabrakło również przyjemności dla podniebienia: tortu, smacznych frytek, lodów i innych frykasów.

    Wzajemne świętowanie trwało do późnego wieczora, a zakończone zostało modlitwą i błogosławieństwem na czas wakacyjnego odpoczynku.

Obejrzyj galerię zdjęć.

    W Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej, po mszy św. o godz. 9.00, wyruszyła z naszego Sanktuarium tradycyjna procesja z Najświętszym Sakramentem. Po raz pierwszy przeszła ona trasą ulic: 3 Maja, Głowackiego, Daszyńskiego, Krasickiego, Fredry i Tysiąclecia. Procesja zatrzymywała się oczywiście przy czterech ołtarzach, specjalnie na tę okoliczność wykonanych. Ubogaceniem wspólnego, z Chrystusem przemarszu, były: niesione na rękach figury i figurki, feretrony i sztandary, dźwięczące w rękach chłopców dzwoneczki, sypane przez dziewczynki piękne kwiaty, jak również każde, kroczące za Chrystusem, ludzkie serce.

    Święto Bożego Ciała to nasze wspólne święto, podczas którego w niezwykle uroczysty sposób dziękujemy Chrystusowi za Jego dar żywej pośród nas obecności.

Obejrzyj galerię zdjęć.

Wyszukaj na stronie

Logowanie

Copyright © 2012. All Rights Reserved.